Osnovana Razvojna agencija Vojvodine
| Izvor: RTV

Skupština AP Vojvodine usvojila je u utorak, 21. februara 2017. godine, odluku o osnivanju Razvojne agencije Vojvodine. U njen rad biće inkorporiran i VIP Fond za privlačenje investicija i nikada akreditovana Agencija za regionalni razvoj Vojvodine.

– Razvojna agencija biće najvažnija alataka u sprovođenju politike ove vlade u oblasti razvoja, u podsticanju privrede i poljoprivrede i otvaranju novih radnih mesta – istakao je pokrajinski premijer Igor Mirović.

On je dodao da će agencija imati 35 zaposlenih, a da će njen upravni odbor činiti pokrajinska vlada, kako bi se radilo efikasnije.

– Želimo da Razvojnom agencijom Vojvodine posebno obuhvatimo sektore koji će značiti promociju, radićemo strategijska istraživanja da bismo znali gde i zašto ulažemo, zatim pripremu dokumentacije za podsticaje, kao i uključivanje domaćih i međunarodnih fondova – rekao je predsednik Pokrajinske vlade.

Na pitanje koje će oblasti imati prioritet, Mirović je ranije za RTV istakao da će to biti one koje su u Vojvodini na marginama.

– To su turizam, razvoj preduzetništva, inovacije. Obično se o Vojvodini govori kao o poljoprivrednoj regiji koja sada privlači i industrijske potencijale, time će i dalje nastaviti da se bavi Razvojna agencija Srbije. Mi želimo da se fokusiramo na one segmente koji će u budućnosti donositi nova radna mesta i davaćemo bespovratne podsticaje za to, pre svega na osnovu inovacija, tehnologije, odnosno onih grana koje su rastuće, a koje se ne prepoznaju u postojećim modelima podsticaja na nivou Republike.

Mirović je objasnio da će sredstva biti dodeljivana kroz analizu potencijala kompanija i podsetio da Agencija neće dodeljivati sredstva, već će pripremati kompanije da konkurišu, a sredstva će, kako je i predviđeno Zakonom o ulaganjima, dodeljivati sekretarijati.

– Sredstva će biti dodeljivana transparentno, preko konkursa, a kompanije će garantovati garancijama poslovne banke. To će biti novi model, ne kao stari kojim su dodeljivana sredstva, a uzimana roba sa kojom trenutno ne znamo šta ćemo.

Mirović kaže da će stalni prioritet Agencije biti i manje razvijene opštine u Vojvodini.