Papirna deklaracija postaje prošlost – Počela primena kompjuterizovanog tranzitnog sistema
| Izvor: Tanjug

Uprava carina počela je primenu novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema kojima će papirne deklaracije biti zamenjene elektronskim, saopštilo je Ministarstvo finansija u petak (26. septembra 2014. godine)

U saopštenju je precizirano da je primena novog sistema (NCTS), koji će omogućiti podnošenje elektronskih deklaracija za tranzit robe i kompletno elektronsko vođenje i upravljanje tranzitinim carinskom poslovima u drumskom saobraćaju, počela 23. septembra.

– Papirna deklaracija će biti prošlost. Ona će biti zamenjena elektronskom deklaracijom, na efikasan i siguran način – ističe se u saopštenju.

U saopštenju se kaže i da je NCTS kapitalni projekat, u koji je EU uložila nekoliko miliona evra, jer je priključivanje tom sistemu preduslov za pristupanje zemlje Evropskoj uniji.
baner
Carinska služba Srbije je prema planu počela da sprovodi pilot fazu na pet ispostava u Carinarnici Subotica, a očekuje se da do kraja godine budu umrežene sve ispostave u zemlji, dodaje se.

NCTS je prvi u potpunosti kompjuterizovani carinski sistem za bespapirno poslovanje, što znači da se tranzitna deklaracija elektronski podnosi i elektronski obrađuje u Upravi carina. Ona se i overava elektronskim potpisom podnosioca deklaracije, dok Uprava carina odluku o puštanju robe takođe donosi elektronskim putem.

Špediterska kuća „Pro Team“ je prva podnela elektronsku carinsku deklaraciju u Srbiji, a prihvatila ju je i obradila Carinarnica Subotica na robnoj ispostavi Horgoš. Očekuje se da u sledećih nekoliko nedelja upotrebu elektronskih deklaracija počnu i drugi privrednici, koji su izrazili svoje interesovanje da se priključe pilot fazi.

Uprava carina će uskoro omogućiti poslovnoj zajednici da besplatno koristi program za elektronsko podnošenje deklaracija, kao podršku za NCTS.