Pareto princip i cena ometanja – Vodič za one koji žele da urade više za upola manje vremena

Mnogo pokušaja i grešaka definišu današnje radnike, koji pokušavaju da završe neki posao, a studija Harvarda pokazala je kako nas naša nemogućnost da se fokusiramo čini nesrećnima.

Ovo je vodič za one koji žele da urade više za upola manje vremena.

1. Dugoročna razmišljanja

Tomas Šeling koji je uspostavio bihevioralnu ekonomiju, ohrabrivao je svoje čitaoce da razmišljaju o sebi kao o dvema ličnostima, jednu kao osobu slabe volje sa kratkoročnim ciljevima i drugu sa dugoročnim. Prva je kao pacov koji će trčati za svime što ga nadražuje, dok je trik za donošenje boljih odluka ako svom dugoročnom liku daju da odluče.

2. Pareto princip

Podređeni menadžeri tvrde da će 20% rada dati 80% rezultata, ali ipak nisu u pravu. Pareto je izvodio empirijske obzervacije određenih situacija, i zaključio da ako se odradi najbitniji deo posla dobiće se i najviše rezultata. U isto vreme mnogo sitnijih poslova neće mnogo doneti.

3. Kopiranje uspešnih

Civilizacija je dostigla nivo da sve što ljudima padne na pamet da urade, velika je verovatnoća da je neko to već uradio. Zato umesto da sami traže rešenja, ljudi mogu prosto da iskopiraju nečiji uspešan model, a većina odgovora može se pronaći i na internetu. Takođe, mogu da kopiraju i ono što rade ljudi iz njihovog okruženje.

4. Cena ometanja

Raditi posao odjednom, od početka do kraja, mnogo je produktivnije nego prekidati i iznova nastavljati, ponovo i ponovo. Za to postoje i dva razloga. Određeni poslovi imaju određenu početnu cenu rada, odnosno pripremu. Uz to, pojedini poslovi nemaju linearnu produktivnost, već produktivnost raste sa uloženim vremenom.

5. Rad kao sredstvo izbegavanja rada

Džon Peri, filozof sa Stenforda, objasnio je da odugovlačenje može da bude koristan metod kako bi se završili određeni teški i važni poslovi, sve dok se ne radi nešto važnije. Kako navodi autor članka, to se može objasniti primerom da ako neko piše knjigu, pisanje nečag drugog može da bude mnogo prijatnije, iako odlaže pisanje knjige.

6. Raditi posao koji volimo

Možda je ipak razlog zbog kojeg je mnogima teško da bilo šta urade, to što rade stvari koje fundamentalno i ne treba da se rade. Tako je moguće da mnogi izbegavaju rad jer je taj rad besmislen. Ipak, kako je rekao Konfučije, ako se izabere posao koji se voli, onda ne mora da se radi ni jedan dan u životu.