Paušalcima dve godine ne stižu poreska rešenja | Izvor: Politika Ni posle dve godine (poslednji put 2014. godine) Poreska uprava Srbije preduzetnicima koji paušalno plaćaju porez nije dostavila rešenja s iznosom duga koji su u obavezi da plate državi. Pri tom u Srbiji ima oko 250.000 paušalaca i prihodi od njihovih poreza premašaju više od pola milijarde evra. Jasan odgovor zašto su poreska rešenja izostala za celu 2015. ali šta je razlog da ne stignu od početka ove godine, niko od nadležnih nije do sada dao, a kako saznajemo od paušalaca koji su obilazili šaltere filijala Poreske uprave, razlozi idu od toga da ih je poremetio prošlogodišnji štrajk advokata koji su se žalili na drastično uvećanje upravo ovog poreza, do toga da fizički ne mogu da postignu da obrade sve podatke. Kao objašnjenje navodi se i čekanje na formiranje nove vlade. Prošle godine poreznici su svoju neažurnost, pravdali i time da čekaju izmene nekih podzakonskih akata. Ako paušalci žele da porez na prihode od samostalne delatnosti u 2016. godini plaćaju na paušalno utvrđen prihod i za to ispunjavaju propisane uslove, nadležnoj filijali je trebalo da podnesu zahteve najkasnije do

canadian pharmacy technician exam @ cialis use after prostatectomy @ cialis in generic @ does viagra make you last longer in bed

30. novembra 2015. Dakle, paušalci imaju još dva i po meseca da prijave paušalni porez za 2017. godinu, iako rešenja ne dobijaju od 2014. godine.