Pečat i dalje „živi“ u 60 propisa – NALED traži da se privredi omogući elektronsko overavanje dokumenata
| Izvor: eKapija

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) danas je saopštila da se zalaže da se privredi omogući korišćenje elektronskog pečata.

Elektronski pečat bio bi novina u poslovanju u Srbiji jer firme sada ne mogu da imaju svoj kvalifikovani elektronski potpis. Sa e-pečatom bi pravna lica mogla da overavaju elektronske dokumente i obezbede im kvalitetniju zaštitu u odnosu na postojeći oblik pečatiranja, navodi se u saopštenju NALED-a.

Istaknuto je da pečat i dalje „živi“ u 60 zakona i podzakonskih akata i mora da se koristi iako je država formalno odlučila da oslobodi privredu obaveze pečatiranja dokumenata.

Značajan broj propisa, koji su zadržali pečat u upotrebi, donet je ili menjan nakon usvajanja Zakona o privrednim društvima, suprotno nastojanjima da se privrednici rasterete nepotrebne birokratije, ukazao je NALED.

Obaveza pečatiranja postoji u ukupno 10 zakona među kojima su zakoni o žigovima, DRI, javnim skladištima za poljoprivredne proizvode, zaštiti industrijskog dizajna, međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju, obligacionim odnosima, oznakama geografskog porekla, udruženjima i zadužbinama.

U preostalih 50 uredbi, pravilnika, odluka i uputstava takođe se pominje pečat, ali je većina njih, kako tvrdi NALED, praktično nezakonita (odnosno delovi koji se odnose na obavezu pečatiranja) jer se pečat ne pominje u zakonima na osnovu kojih su doneti.

Izrada pečata u proseku košta od 1.660 do 2.800 dinara što nije veliki trošak, ali kada se u obzir uzme količina papira koje privreda mora svakodnevno da pečatira troškovi su značajni. Akcionim planom za unapređenje pozicije Srbije na Doing business listi Svetske banke predviđeno je da se razmotri mogućnost ukidanja pečata izjednačavanjem sa elektronskim potpisom ovlašćenog lica, naveo je NALED.

Najavljeno je da će ta organizacija uz podršku ambasade Velike Britanije i britanskog Fonda za dobru upravu sprovesti analizu postojećeg stanja, kao i troškova i koristi od eliminisanja pečata, i predložiti izmene propisa kojima se njegova upotreba stavlja van snage.