PKS objavila početak prve obuke za profesionalne upravnike zgrada
| Izvor: eKapija

Privredna komora Srbije pozvala je danas sve zainteresovane kandidate da se prijave za obuku za polaganje ispita i sticanje licence za profesionalnog upravnika zgrada. Obuka se održava od 25. maja do 9. juna i trajaće 50 školskih časova (6 dana po 7 časova i 1 dan sa 8 časova).

U skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada, PKS je 15. maja oglasila prvu obuku za polaganje ispita za sticanje licence za profesionalnog upravnika zgrada.

Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada, kojim se ustanovljava profesija profesionalnog upravnika, Privredna komora Srbije dobila je ovlašćenja da ustanovljava i vodi registar profesionalnih upravnika, organizuje polaganje ispita za profesionalnog upravnika, izdaje i oduzima licence, utvrđuje prava, dužnosti i etičke norme ponašanja u obavljanju ove delatnosti. PKS je takođe nadležna da organizuje sudove časti za utvrđivanje povreda profesionalnih standarda i normativa (profesionalne odgovornosti), kao i za izricanje mera za te povrede.

Pravilnik o programu ispita i načinu polaganja, kao i uslovima za sticanje i oduzimanje licence i sadržini registra profesionalnih upravnika primenjuje se od 6. maja 2017. godine. Pravilnikom se uređuju program ispita, teme i oblasti i način polaganja, zatim, kriterijumi za sticanje i oduzimanje licence za obavljanje poslova profesionalnog upravnika, kao i sadržina registra profesionalnih upravnika.

Fizičko lice, da bi steklo kvalifikaciju profesionalnog upravnika, treba da ima najmanje srednju četvorogodišnju školu, položen ispit i licencu, kao i da bude upisano u registar koji vodi Privredna komora Srbije. U registar profesionalnih upravnika ne može se upisati osuđivano lice za krivično delo koje ga čini nedostojnim ili nepodobnim za obavljanje poslova profesionalnog upravnika.

Poslovima profesionalnog upravljanja mogu da se bave privredna društva ili preduzetnici (organizator profesionalnog upravljanja), angažovanjem lica koje ispunjava uslove za profesionalnog upravnika.

Organizator profesionalnog upravljanja ima pravo da se bavi poslovima profesionalnog upravljanja ako ima najmanje jedno lice u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, upisano u registar profesionalnih upravnika koji vodi Privredna komora Srbije.