Plaćanje poreskog duga po kamatnoj stopi od 4%
| Izvor: Beta

Poreska uprava Srbije objavila je danas da se za plaćanje poreskog duga na rate obračunava kamatna stopa koja je jednaka godišnjoj referentoj kamatnoj stopi Narodnoj banci Srbije (NBS), koja trenutno iznosi 4%.

Ta referetna kamatna stopa se primenuje od 7. jula, a pre toga je iznosila 4,25%.

Poreska uprava navodi da će i u narednom periodu blagovremeno obaveštavati poreske obveznike o izmeni visine referentne kamatne stope, kao i o periodu primene.