Počela izrada zakona o socijalnom preduzetništvu – Cilj zapošljavanje i privredni rast Srbije
Izvor: Tanjug

Pomoćnica ministra za rad Ljiljana Džuver izjavila je danas da je počela izrada zakona o socijalnom preduzetništvu, koji će doprineti otvaranju novih radnih mesta u Srbije, te da bi javna rasprava o nacrtu tog zakona trebalo da počne za nekoliko meseci.

Ona je na skupu „Biznis za dobrobit zajednice“ u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji rekla da je fomirana radna grupa u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i da je trenutno izrada zakona u završnoj fazi.

– Socijalno preduzetništvo je važna tema, kao i donošenje zakona koji će omogućiti uvođenje tog koncepta- objasnila je Džuver, ističući da će taj zakon doprineti ispunjavanju ciljeva vlade da se poveća zaposlenost i privredni rast u Srbiji.
baner1
Prema njenim rečima, zakon o socijlanom preduzetništvu i formiranje socijalnih preduzeća doprineće većem zapošljavanju kategorija stanovništva kojima je teže da nađu posao.

Javna rasprava još nije počela jer su u toku pregovori sa Ministarstvom finansija o tome koliku podršku država može da pruži socijalnim preduzećima, te se razmatra više mogućnosti.

Kako je navela Džuver, takva preduzeća bi mogla da imaju lakši pristup javnim nabavkama, zatim da niži PDV, kao i da se povlastice za zapošljavanje, koje inače važe za preduzeća do juna 2016. godine, za socijalna preduzeća stalno važe.

Govoreći o stanju na tržištu rada Srbije, pomoćnica ministra za rad je istakla da su poboljšani svi bitni indikatori i da trenutna stopa zaposlenosti radno sposobnog stanovništva, od 15 do 64 godine, iznosi 51,9%. Mesta za napredovanje, ipak, ima, budući da u novim članicama EU ta stopa iznosi 62%.

U Srbiji trenutno ima više od 250.000 korisnika novčane socijalne pomoći i više od 50.000 korisnika novčane pomoći u slučaju nezaposlenosti.

Generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji Maja Bobić rekla je da su evropska iskustva pokazala da koncept socijalne ekonomije funkcioniše i to naročito u uslovima krize, dodavši da će ta organizacija dati svoje preporuke za uvođenje socijalnog preduzetništva.