Podsticaji iz Nemačke za uvođenje dualnog obrazovanja – Prilika za preduzeća u okviru develoPPP projekta
| Izvor: eKapija

Srpskim kompanijama koje imaju matična preduzeća na teritoriji neke od zemalja EU u četvrtak (25. maja 2017. godine) su predstavljene mogućnosti za dobijanje podsticajnih sredstava iz Nemačke za uspešno uvođenje modela dualnog obrazovanja, saopštila je Nemačko-srpska privredna komora (AHK Srbija).

Na informativnoj manifestaciji na temu Dualno obrazovanje – Perspektive i podsticajna sredstva, koju je organizovala Nemačko-srpska privredna komora u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) – u okviru develoPPP projekta nemačkog Ministarstva privrede i razvoja, savetnik za dualno obrazovanje iz AHK Srbija Oliver Herlen najavio je da će u okviru te asocijacije biti osnovana Radna grupa za dualno obrazovanje, sa ciljem informisanja i međusobne razmene ideja i iskustava.

Na skupu je rečeno da privredne komore imaju izuzetno značajnu ulogu u sprovođenju sistema dualnog obrazovanja jer funkcionišu kao spone između privrede i obrazovnog sistema. Istaknuto je i da se uvođenjem dualnog obrazovanja obezbeđuju preduslovi za kooperativno obrazovanje u zanatsko-tehničkim profilima, orijentisanim na potrebe privrede.

Predstavnik Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, Ivan Stojanović, rekao je da su velika stopa nezaposlenosti mladih, kao i profili za tehnička zanimanja, koji su preopterećeni teorijskom nastavom u školama, osnovni problemi sistema srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji.

Izvršni član Upravnog odbora Nemačko-srpske privredne komore Martin Knap istakao je da sistem dualnog obrazovanja ne predstavlja samo perspektivu za mlade ljude i njihovo sigurno zaposlenje nakon srednje škole, nego i sigurnost kompanijama koje time obezbeđuju adekvatnu radnu snagu.

Predavač iz Nemačke, Aksel Binder (GIZ Nemačka) predstavio je mogućnosti za dobijanje podsticajnih sredstava u okviru develoPPP projekta za koje srpske kompanije sa matičnim preduzećima na teritoriji EU mogu da konkurišu.

Na skupu je prikazan uspešan model uvođenja dualnog obrazovanja na primeru tehničke škole Milenko Verkić Neša u Pećincima, u kojoj je školske 2015/2016. godine školovanje završila prva generacija učenika obrazovnog profila industrijski mehaničar. Svi učenici su nakon školovanja počeli da rade u fabrici za proizvodnju brisača kompanije u Šimanovcima, gde su tokom dve godine svog školovanja obavljali praktičnu nastavu.