Poljoprivrednicima na raspolaganju besplatni projekti za unapređenje proizvodnje
| Izvor: eKapija

Poljoprivrednicima Srbije sada su besplatno na raspolaganju tehničko-tehnološki projekti iz gotovo svih oblasti poljoprivrede, čiju je izradu iniciralo i finansijski podržalo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Ovi naučno-istraživački projekti predstavljeni su u utorak (1. marta 2016. godine) u Beogradu, a njihov cilj je kako podrška investicijama u toj oblasti, tako i da budu od koristi domaćim poljoprivrednicima da lakše planiraju proizvodnju i da je uvećaju i unaprede.

Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković rekla je da je veoma važno što su predstavljeni projekti iz gotovo svih oblasti, među kojima su stočarstvo, voćarstvo, povrtarstvo, ratarstvo, organska proizvodnja, bioenergija.

– Reč je o projektima čiji su autori naši eminentni naučni i stručni radnici, a koji su pripremljeni u saradnji ministarstva i naših poljoprivrednih fakulteta i instituta. Prepoznali smo važnost izrade ovakvih projekata u skladu sa potrebom podrške novim investicijama u poljoprivredi – rekla je ona i dodala da će, osim sredstava iz nacionalnog budžeta i povoljnih kredita za ovu svrhu, poljoprivrednicima uskoro na raspolaganju biti i sredstva iz IPARD programa.

Ministarstvo poljoprivrede je u toku 2015. godine podržalo sprovođenje osam tehničko-tehnoloških projekata u oblasti poljoprivrede. Između ostalog, podržani su projekti koji se odnose na mogućnosti i ekonomske aspekte upotrebe žetvenih ostataka za proizvodnju toplotne energije, zatim o unapređenju robne prizvodnje u stočarstvu, tehničko-tehnološki modeli intenzivnih zasada voćaka i jačanje ljudskih kapaciteta u funkciji unapređenja voćarske proizvodnje.

Pravo na korišćenje podsticaja po osnovu Pravilnika imale su naučnoistraživačke ustanove, a maksimalni iznos podsticaja bio je 10 miliona dinara (ukupan iznos izdvojen za ovu namenu iznosio je 39.438.350 dinara).

Projekti će biti objavljeni na sajtu resornog ministarstva i u njihovoj realizaciji pomoći će savetodavne i stručne službe.

Milan Lukić iz Instituta za voćarstvo u Čačku rekao je da je cilj da rezultati istraživanja koje je sprovela ta institucija budu dostupni krajnjim korisnicma, preko poljoprivrednih, savetodavnih i stručnih službi, do krajnjih potrošaca, odnosno korisnika. Sekretar banatske asocijacije poljoprivednika „Banatski paori“ Nenad Manić istakao je da je veoma korisno što je resorno ministarstvo organizovalo ovaj skup i da je to neka vrsta kontakta direktnih proizvođača, naučnih institucija i Ministarstva poljoprivrede.

Predrag Puđa sa Poljoprivrednog fakulteta naveo je da je današnji sastanak izuzetno veliki napredak u realizaciji projekata i predstavlja kvalitetan iskorak resornog ministarstva prema poljoprivredi, posebno prema individualnim poljoprivrednim proizvođačima. Kako je kazao, veliki doprinos radu dalo je uključivanje poljoprivrednih stručnih službi, a da bi ubuduće aktivnosti koje se budu sprovodile na terenu bilo bi jako dobro da uključe resursi lokalnih samouprava.

Mirela Tomaš Simin sa Poljoprivrednog fakulteta Novi Sad rekla je da je taj fakultet predložio projekat koji se se odnosi na organsku prozivodnju koja može biti jako profitabilna.