Poljoprivrednicima sredstva iz IPARD fondova u drugoj polovini 2017. – U toku akreditacija Uprave za agrarna plaćanja
| Izvor: Beta

Srbija bi prvi novac iz pretpristupnih IPARD fondova EU za razvoj poljoprivrede mogla da počne da koristi u drugoj polovini 2017. godine, izjavio je član tima Vlade Srbije za pregovore sa Evropskom unijom o poljoprivredi Danilo Golubović.

On je za Betu rekao da je za Srbiju predviđeno da u periodu od 2014. do 2020. godine iskoristi 175 mil EUR iz IPARD fondova.

– Da bi novac mogao da se povuče mora da se završi akreditacija Uprave za agrarna plaćanja i taj posao je u toku. Vlada je našla mogućnost da zaposli dodatnih 106 ljudi, kako predviđaju standardi EU, i otkloni još neke nedostatke da bi osposobila instituciju koja će biti ovlašćena za procedure u distribuciji tog novca – objasnio je Golubović.

Kako je istakao, ozbiljniji poljoprivrednici moći će da konkurišu za pomoć iz IPARD fondova tako što će obezbediti i projekat i novac za njegovu realizaciju koji ne sme biti iz državnih fondova, već iz ličnih ili bankarskih izvora.

– Tek kada se, na primer, podigne farma i ispune svi uslovi iz projekta, poljoprivrednik stiče pravo da dobije povraćaj do najviše 50% uloženih sredstava. Takvi projekti do ulaska u EU ne moraju da ispunjavaju evropske, dovoljno je da su dostignuti nacionalni standardi – rekao je Golubović.

On je naglasio da trenutkom ulaska u EU poljoprivrednici koji žele pomoć IPARD fondova moraju da ispune i standarde koji se tiču dobre poljoprivredne prakse, ekologije, zaštite zdravlja životinja i ljudi i dobrobiti životinja.

Uslov za korišćenje IPARD sredstava bio je da Srbija preuzme nadležnost za procedure za trošenje fondova kroz takozvani decentralizovani sistem i da se Uprava za agrarna plaćanja osposobi i pojačaju njeni kapaciteti.

Srbija je 2014. dobila akreditaciju za takozvani decentralizovani sistem korišćenja novca EU, a on se prvi put primenjuje na delu projekata iz IPA fondova za 2013. godinu, koji se i dalje sprovode.