POPOVIĆ: Vlada će nastaviti da podržava početnike u biznisu

Vlada Srbije će unapređenjem zakonodavnog okvira, poreskog sistema i kroz olakšano finansiranje nastojati da pomogne mladim preduzetnicima da se lakše odluče da osnuju svoje inovativne startap kompanije, rekao je danas ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović.

On je na otvaranju Slush takmičenja za startapove, koje organizuju Vlada Srbije, Fond za inovacionu delatnost i ambasada Finske u Srbiji, istakao da će se Srbija oslanjati i na iskustva Finske u razvoju inovacionog ekosistema.

– Finska je prešla veliki put od siromašne zemlje, čija je ekonomija bila bazirana na poljoprivredi, do zemlje sa jednim od najvećih bruto domaćih proizvoda (BDP) po glavi stanovnika u svetu, i lidera u inovacijama i visokim tehnologijama – rekao je Popović.

On je istakao da je za to u velikoj meri zaslužna i promena svesti kod mladih Finaca da „nije strašno doživeti početni neuspeh, jer je svaki neuspeh osnova budućeg uspeha“.

– Upravo je to ono što mlade inovativne preduzetnike treba da odvaja od drugih – njihova upornost i vera u njihovu ideju, koja možda neće uspeti prvi put, ali drugi ili treći put hoće – naglasio je Popović.

Vlada Srbije će, kako je rekao, stvarati takav inovacioni ekosistem u kojem će domaći startapovi razvijati inovativna, tehnološka i IT rešenja koja će biti primenjivana u konkretnim granama industrije, kao što su poljoprivreda, prehrambena industrija, mašinogradnja, robotika, medicina, što je ključna razvojna šansa Srbije u sledećih deset godina.

– To je šansa za rast naše međunarodne konkurentnosti, otvaranje novih radnih mesta i, što je veoma važno, ostanak mladih inženjera u Srbiji – kazao je Popović.