Poreska uprava raspisala javni konkurs za prijem 100 poreskih inspektora
| Izvor: eKapija

Poreska uprava Republike Srbije raspisala je, u skladu sa postojećom zakonskom regulativom, javni konkurs za prijem 100 poreskih inspektora.

U okviru sveobuhvatne transformacije rada Poreske uprave, a u cilju poboljšanja uslova za poslovanje, posao za 100 novih visokoobrazovanih kadrova doprineće boljim rezultatima rada Poreske uprave pre svega kroz bolje funkcije kontrole i naplate javnih prihoda, stabilnosti budžetskih prihoda i kreiranju što boljeg ambijenta za dalji privredni rast Republike Srbije.

Obim i nivo složenosti poslova poreskih inspektora podrazumeva angažovanje visoko obrazovanog i obučenog kadra te se na Javni konkurs mogu prijaviti kandidati sa stečenim visokim obrazovanjem i odgovarajućim radnim iskustvom.

Svi kandidati podležu proverama znanja, shodno uslovima konkursa.

Svim poreskim inspektorima biće omogućeno strukovno usavršavanje kroz razne vidove obuka.