Poreskoj upravi Srbije do sada podneto više od 11 miliona elektronskih prijava poreza
| Izvor: Beta

Poreskoj upravi Srbije je do sada podneto više od 11 miliona elektronskih poreskih prijava, objavila je ta služba. Od toga je 10,8 miliona elektronskih prijava podneto u poslednje tri godine, kada je za većinu poreskih prijava uvedena obaveza elektronskog podnošenja.

Mesečno se u poslednjih šest meseci u proseku podnese oko 430.000 elektronskih poreskih prijava. Od ukupnog broja prijava putem portala e-POREZI najviše je podneto pojedinačnih poreskih prijava o obračunatim porezima i doprinosima, PDV prijava i poreskih prijava za porez na dobit pravnih lica.

Kako je navela Poreska uprava, 95% poreskih prihoda koje administrira ta služba je pokriveno elektronskim servisima za podnošenje poreskih prijava, dok će servisi za preostale poreske prijave biti aktivirani u narednom periodu.

Poreski obveznici za pristup elektronskim servisima na portalu e-POREZI koriste kvalifikovane elektronske sertifikate, jedan od najsavremenijih i najsigurnijih načina zaštite u elektronskoj komunikaciji.

– Stalnim unapređenjem elektronske komunikacije poreskih obveznika sa Poreskom upravom posredstvom elektronskih servisa e-POREZI, omogućeno je lakše, brže i jednostavnije ispunjavanje poreskih obaveza, kao i smanjenje troškova u postupku podnošenja poreskih prijava – istakla je Poreska uprava.

Na portalu e-POREZI trenutno funkcionišu elektronski servisi za podnošenje 13 poreskih prijava.