Poreznici kreću u kontrolu poštovanja rokova plaćanja
| Izvor: Nova ekonomija

Poreznici će od ponedeljka, 13. juna 2016. godine, vršiti nadzor nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata, saznaje Nova ekonomija.

Ovaj posao je od 2013. godine, bez većeg uspeha, vršilo Ministarstvo finansija. Tako će, prema novom Pravilniku koji je ovih dana potpisao ministar finansija Dušan Vujović, postojati obaveza da Poreska uprava pokrene prekršajni postupak u slučajevima da javni sektor kasni sa plaćanjima. Sudovi će, bar kako je predvideo sam zakon, ove slučajeve rešavati po hitnom postupku.

Zakon koji je donet 2013. godine predviđa da svaka transakcija u kojoj je učesnik neko iz javnog sektora, uključujući tu i upravu, lokalnu samoupravu i javna preduzeća svoje obaveze mora da izmiri u roku od 60 dana. Izuzetak je Republički fond za zdravstveno osiguranje koji može svoje račune izmirivati u roku od 90 dana.

U prvo vreme, nakon donošenja Zakona, tadašnji ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić blokirao je naručioce iz javnog sektora koji svoje obaveze ne izmiruju na vreme. Međutim, nadzor koji je zvanično vršilo Ministarstvo finansija ubrzo je prestao, pa se tako danas, u najvećem broju slučajeva, zakonski rokovi za plaćanje roba i usluga i ne poštuju.