Porodilje preduzetnice pozvane da podnesu poreske prijave
| Izvor: Tanjug

Preduzetnice koje su započele porodiljsko odsustvo u 2014. a nisu privremeno prekinule posao, već su nastavile rda obavljaju delatnost preko ovlašćenog poslovođe treba da u nadležnoj filijali Poreske uprave podnesu prijavu PPDG-1S za konačno utvrđivanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.
Kako je danas objavila Poreska uprava, potrebno je da podnesu tu prijavu za period od početka godine do nastupanja porodiljskog odsustva sa rada radi nege deteta, ili odsustva sa rada radi posebne nege deteta.

Na osnovu te prijave, kako se dodaje, obveznik iskazuje konačnu obavezu po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje do početka odsustva.
baner1
Ako preduzetnica u 2014. prekine korišćenje porodiljskog ili odsustva sa rada radi nege deteta, na osnovu nove podnete prijave PPDG-1S u kojoj iskazuje i akontacije poreza i akontacije doprinosa, potrebno je da zaduži iznosom po osnovu novih akontacija, za period od prekida korišćenja odsustva, do kraja tekuće godine.