Poseban informacioni sistem za konsolidovane finansijske izveštaje dostupan korisnicima
Izvor: eKapija

Agencija za privredne registre (APR) obavestila je sva pravna lica koja imaju kontrolu nad jednim ili više pravnih lica, odnosno imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja za ekonomsku celinu u skladu sa članom 27. Zakona o računovodstvu, da im je od 3. jula 2015. godine, u Posebnom informacionom sistemu Agencije, omogućeno sastavljanje i dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2014. godinu za sve grupe pravnih lica.
Primenom Posebnog informacionog sistema Agencije, u skladu sa Tehničkim uputstvom za njegovu primenu, vrši se sastavljanje i dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja sa odgovarajućom dokumentacijom za 2014. godinu u elektronskom obliku, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom isključivo zakonskog zastupnika.
baner1
Posebno napominjemo, da je u tom sistemu obavezno obeležavanje vrste zahteva da je reč o konsolidovanom finansijskom izveštaju, zatim treba obeležiti da se radi o matičnom pravnom licu, kao i da je obveznik revizije tog konsolidovanog finansijskog izveštaja.

Više informacija o konsolidovanim finansijskim izveštajima objavljeno je u delu Finansijski izveštaji –Vrste i sadržina izveštaja- Konsolidovani finansijski izveštaji.

Za dodatna objašnjenja na raspolaganju je Info centar Agencije, na broj 011 2023 350, kao i elektronska adresa finizvestaji@apr.gov.rs