Posle dve decenije „Sever“ zarađuje – Veliki izvozni planovi subotičke fabrike
| Izvor: Politika

Sa prometom od 17,1 mil EUR, 2015. godina predstavlja prekretnicu u poslovanju „ATB Severa“. Ne samo što je promet znatno veći u odnosu na 2014, kada je bio 13,5 mil EUR, već je lane preduzeće prvi put u poslednjih 20 godina pozitivno poslovalo. Fabrika elektromotora uspela je ne samo da uknjiži poslovni dobitak, već i da izmiri dugove nastale u prethodnom periodu prema dobavljačima, bankama i partnerima unutar korporacije.

Iznoseći poslovne rezultate preduzeća, Milorad Vasić, direktor „ATB Severa“ rekao je da je preduzeće izvozno orijentisano i da 77,5% ukupnog plasmana ostvaruje na stranim tržištima. Najvećim delom to je region Balkana, gde plasiraju 26,5% proizvodnje, zatim Evropska unija na čije tržište su uspeli da se vrate i plasiraju više od četvrtine proizvodnje, dok 18% elektromotora odlazi za Rusiju. Analiza proizvoda koje od „ATB Severa“ traže kupci pokazuje da gotovo polovinu čine motori, generatori i hidroelektrane čine 31% proizvodnje, a 22% interkompanijski motori i komponente.

Sa ovakvim uspehom u prošloj godini u „ATB Severu“ su uvereni da na kraju ove godine mogu da zabeleže promet od 22,1 mil EUR, kaže Vasić. Uostalom, u fabrici već u ovom trenutku postoje ugovoreni poslovi za polovinu te sume.

– „ATB Sever“ proizvodi motore po narudžbi kupca i postoje samo dve kompanije u svetu koje su nam u tom smislu konkurencija – kaže Vasić.

Razvojni sektor i proizvodnja u Subotici, kao i ćerki firmi FOD u Boru, u stanju su da proizvedu motore koji u radu neće „posustati“ ni u ekstremnim uslovima. Zbog toga „severaši“ svoje kupce pronalaze u čitavom svetu, a posebno u industrijskim sektorima koji rade u specifičnim uslovima.

– Sklopili smo prve ugovore sa Kinom i za njihovo tržište radimo motore za naftne platforme. U planu je naše predstavljanje na tržištu Kazahstana i njihovu radarsku industriju. Već imamo ugovor za cementaru na Tajlandu i brodogradilište u Singapuru. Planiramo da se probijemo i na tržištu Amerike, pre svega u Kanadi i Južnoj Americi – navodi Mile Todorović, šef prodaje.

„ATB sever“ ima ukupno 423 zaposlena, od čega je prošle godine njih 29 počelo da radi u ovoj fabrici, a plan je da naredne godine zaposle još tridesetak radnika. Kako ističe poslovodstvo „ATB Severa“ oni rade i na obučavanju svojih radnika, tako da su njihove radionice otvorene za srednjoškolce koji ovde stiču praksu kao elektrovarioci ili bravari. Takođe, i sedmoro studenata Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu ovde je radilo diplomski rad, a troje je ostalo da radi u „ATB Severu“ i njegovom razvojnom sektoru.

Fabrici nedostaju pouzdani dobavljači koji mogu da zadovolje proizvodne standarde. Vasić i Todorović navode da u Srbiji danas ne postoji livnica čiji bi liv zadovoljio potrebe fabrike i njenih proizvoda, nedostaju i serviseri za specijalnu obradu lima koji se zbog toga danas šalje u Italiju, a to poskupljuje izradu.

– Mi smo srpska firma, ovde plaćamo porez i u interesu nam je da ovde razvijemo lanac firmi dobavljača, ali je toga trenutno premalo – kaže Vasić.

Fabriku „Sever“ 2005. godine je za 300.000 EUR kupio austrijski koncern „A-tek“ koji je subotičku fabriku elektromotora pripojio „ATB grupi“. Nakon bankrotstva „A-teka“, udeo u „ATB grupaciji“ otkupila je 2011. godine kineska „Volong grupa“.