Povezivanje radnog staža košta 1,4 milijarde dinara – Odziv zaposlenih sve veći
| Izvor: Politika

Od 18. juna 2015. godine, kada je vlada odlučila da o svom trošku poveže radni staž, do danas, doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje uplaćeni su za ukupno 8.444 radnika, u trajanju od 22.527 godina, 8 meseci i 12 dana, što poreske obveznike u Srbiji košta 1,4 milijarde dinara.

Do kraja prošle godine staž je povezivan u 59 firmi (48 onih koje su bile u procesu privatizacije, pet invalidskih i šest preduzeća u stečaju). Preračunato, staž je tada uplaćen za 923 radnika, u ukupnom trajanju od 2.479 godina, devet meseci i šest dana i u iznosu od 154,3 miliona dinara, pokazuju najnoviji podaci Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

S obzirom na to da je vlada početkom marta 2016. godine produžila rok za povezivanje staža do kraja ove godine, rupe u stažu popunjene su u martu, aprilu, maju i junu u 135 privrednih preduzeća, od čega je 66 u procesu privatizacije, četiri invalidska i 65 preduzeća u stečaju. Time je staž povezan za 7.521 radnika, u ukupnom trajanju od 20.047 godina, 11 meseci i šest dana, za šta je plaćeno 1,3 milijarde dinara.

Uslov da povežu staž jeste da zaposleni odustanu od tužbi koje su podneli protiv poslodavaca i države.

U PIO fondu kažu da, kada je reč o dužini postupka, u slučaju firmi koje su u postupku privatizacije, kao i preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, staž se povezuje samo za osobe koje su ispunile uslov za penziju, a ne za sve zaposlene kojima nije povezan staž.

U takvim slučajevima podaci se usaglašavaju između Fonda i poslodavca, zbog čega postupak traje kraće i zavisi od dokumentacije koju je pripremio poslodavac.

Kada su u pitanju preduzeća u stečaju, staž se povezuje za sve bivše zaposlene za koje se podaci usaglašavaju između Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, Poreske uprave i Fonda, i za koje mora da se donese odluka stečajnog sudije, pa iz tih razloga postupci traju duže.

U Fondu PIO ističu da je važno da postupak povezivanja staža osiguranja ne sprovode osiguranici pojedinačno. U slučaju privatizacije i preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju postupak sprovodi poslodavac, dok za preduzeća u stečaju nad kojima je stečaj otvoren u 2015. i 2016. godini postupak sprovodi Agencija za licenciranje stečajnih upravnika.

Ranka Savić, predsednik Asocijacije nezavisnih sindikata Srbije, rekla je da, iako je u početku odziv zaposlenih bio simboličan, od početka 2016. godine je znatno veći. Radnici pristaju na povezivanje staža po najnižoj osnovici, jer su shvatili da u suprotnom neće moći da odu u penziju.

– Država je, međutim, napravila grešku kada je pravo na povezivanje staža prepustila isključivo poslodavcima, a ne radnicima, jer bi zaposleni bili više motivisani da sami sebi reše rupe u stažu, nego poslodavac koji to nije uradio ni dok su te firme radile – istakle je sagovornica „Politike“.

Staž se povezuje na najnižu osnovicu bez obzira na to koliku su platu imali, što će se odraziti na iznos penzije, jer će biti niža nego da im je poslodavac redovno uplaćivao doprinose.