Povlašćeni uslovi za najnerazvijenije opštine – Lakše bavljenje poljoprivredom
| Izvor: Tanjug

Članovi skupštinskog pododbora za poljoprivredu saglasili su se da bi najnerazvijenije opštine Srbije trebalo da dobiju status povlašćenih, kako bi imale uslove za bavljenje poljoprivredom koji važe i za one koje imaju problem sa otežanim uslovima rada. Na sednici pododbora održanoj u petak, 29. jula, predloženo je da se za to uradi studija koja bi definisala sve uslove.

Predsednik pododbora Milija Miletić rekao je da je važno da četvrta grupa devastiranih najneravijenih opština dobije mogućnost da koristi sve pogodnosti koje važe u opštinama sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

– Važno je da se ne gleda da li su one na položaju od 500 metara nadmorske visine ili da je 100 ljudi uposleno od 1.000 i slično – rekao je Miletić.

On je rekao da u četvrtu grupu devastiranih opština spadaju mahom opštine iz istočne Srbije. Među njima su Gadžin Han, Babušnica, Bela Palanka, Svrljig, Ražanj…

Što se tiče uslova za bavljenje poljoprivredom, Miletić je rekao da, primera radi, neko ko se bavi stočarstvom ima pravo na premiju, kao i opštine sa otežanim uslovima rada u kojima za 1.500 litara mleka premija iznosi 7 dinara. Za sve druge opštine, koje nemaju teže uslove rada, da bi poljoprivrednik ostvario tu premiju potrebno je 3.000 litara mleka.

Članovi pododobora razmatrali su i sprovođenje Zakona o vraćanju utrina i pašnjaka selima na korišćenje. Mišljenje je da se on mora menjati, a kao razlog za to članovi pododbora naveli su član 9 u kome stoji da se pašnjaci ne mogu koristiti ni za šta drugo, niti da se radi prenamena i izgradnja, osim ribnjaka.

– To je vrlo loše i predlažemo u zaključku da se ovaj zakon stavi van snage zbog toga što velika površina zemlje predstavlja zemljište koje se ne koristi. Prema nekim informacijama, koje nisu zvanične, imamo više od 200.000 hektara ovakvog zemljišta koje se ne koristi – rekao je Miletić.

On je naveo primer opštine Svrljig gde se, kako kaže, svojevremeno pojavio investitor koji je želeo da ulaže, ali to nije mogao upravo zbog odredbi zakona.

Miletić je naveo da je na nedavno održanom sastanku u Ministarstvu finansija rečeno da će zakon biti stavljen van snage.