Pozitivno poslovanje lizing kompanija u prvih devet meseci 2016. – Ukupna dobit 887,8 miliona dinara
| Izvor: Beta
Na kraju trećeg tromesečja 2016. godine lizing kompanije u Srbiji imale su ukupni dobitak pre oporezivanja od 887,8 miliona dinara, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Kako se navodi u izveštaju koji je objavljen na sajtu centralne banke, od ukupno 16 davalaca finansijskog lizinga dva su zabeležila negativan rezultat pre oporezivanja.

Ukupna bilansna aktiva svih davalaca finansijskog lizinga je na dan 30. septembra 2016. godine iznosila 63,2 milijardi dinara, što je 2,4% više u odnosu na kraj prethodnog kvartala.

Broj zaposlenih u sektoru finansijskog lizinga na kraju ovog tromesečja iznosio je 383, što je za tri manje u odnosu na kraj drugog tromesečja.

Ukupan kapital iznosio je 8,8 milijardi dinara i povećan je za 2,5% u odnosu na kraj prethodnog tromesečja.

Ocenjeno je da kapital sektora finansijskog lizinga konstantno beleži rast u poslednjih godinu dana, što je rezultat povećanja dobitka i uplata osnivača po osnovu povećanja osnovnog kapitala. Ocenjeno je i da je sektor finansijskog lizinga izuzetno priofitabilan.

Sa aspekta predmeta lizinga na kraju trećeg tromesečja 2016. godine, najveće učešće u plasmanima po osnovu finansijskog lizinga se i dalje odnosi na finansiranje teretnih vozila, minibusa i autobusa (39,9%), kao i na finansiranje putničkih vozila (30,3%).