Prevoznici samo sa licencom – Od februara 2018. nova pravila za poslovanje transportnih firmi

Ostalo je još samo nekoliko meseci do potpune primene Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, kada će sve firme koje se bave ovim poslom morati da poseduju licencu. Posle niza pravilnika, koji su donošeni tokom cele godine, tek nedavno su se stekli kompletni uslovi za podnošenje zahteva za licencu. Tako su ispiti za sertfikat lica odgovornog za prevoz robe, čije je angažovanje obavezno za dobijanje licence, održani tek krajem novembra. To praktično znači da je ostavljeno manje od tri meseca za licenciranje transportne industrije.

Strukovna udruženja su tokom godine upozoravala na mnogobrojne probleme u ovoj industriji, između ostalog izazvane i prelaznim rešenjima do pune primene novog zakona. Ipak, resorno ministartsvo naglašava da je osnovni cilj donošenja novog zakona usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa propisima Evropske unije, suzbijanje „sive ekonomije“ i nelojalne konkurencije na saobraćajnom tržištu, zaštita korisnika prevoza uvođenjem transportera u legalne tokove i obezbeđivanje kvalitetnije usluge prevoza, sprečavanje zloupotrebe dominantnog položaja pružalaca usluga na relevantnom tržištu, bolja povezanost, koordinacija i razmena informacija kontrolnih organa i organa nadležnog za poslove saobraćaja, kao i veće zapošljavanje u privrednoj delatnosti javnog prevoza.

Licencu za javni prevoz tereta do sada je dobilo 514 firmi. Od tog broja, 499 licenci je za javni prevoz tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju, a 15 za javni prevoz tereta u domaćem drumskom saobraćaju.

– Vremenski period za izdavanje licence od dana kompletiranja zahteva je oko 10 dana. Najviše vremena se utroši na dopunu, odnosno kompletiranje nepotpunih zahteva podnosilaca. Najveća smetnja otklanjanju zastoja je preveliki broj predmeta koje treba odraditi u kratkom vremenskom periodu. Treba izdati oko 6.000 licenci i oko 60.000 izvoda licenci – kažu u Ministarstvu.

(Foto: Petinov Sergey Mihilovich/shutterstock.com)Novi zakon predviđa i novo zanimanje „lice odgovorno za prevoz robe“, koje mora posedovati sertifikat. Sertifikat se dobija polaganjem ili oslobađanjem od polaganja ispita (ispunjivanjem definisanih uslova). Uslovi za polaganje su se stekli tek nedavno, te je do sada održan samo jedan ispit, i to krajem novembra.

– Na prvom ispitu za sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti bilo je 28 kandidata. Inače, do sada je pozitivno rešeno 2.039 zahteva za izdavanje sertifikata za lica odgovorna za prevoz tereta po osnovu oslobađanja od polaganja ispita – kažu u Ministarstvu.

Kako navode, sledeći koraci po pitanju drumskog prevoza tereta su dalja liberalizacija prevoza sa državama sa kojima imamo režim dozvola, stalna aktivnost po pitanju uvećanja postojećih kontingenata dozvola, softversko povezivanje sa Upravom carina kako bi se omogucila efikasnija kontrola iskorišćenosti međunarodnih dozvola, unapređenje sistema raspodele, dodele i razduženja međunarodnih dozvola.

Uslovi za izdavanje licence

Licencu za prevoz mogu dobiti firme koje imaju poslovni ugled, finansijski su sposobne, profesionalno osposobljene, imaju stvarno i stalno sedište, odgovarajući vozni park i broj radno angažovanih vozača. Finansijski sposobnim se smatraju preduzeća u domaćem saobraćaju koja izmiruju svoje poreske i poslovne obaveze i raspolažu kapitalom i rezervama u iznosu od 2.000 EUR za prvo teretno vozilo ili skup vozila, i 1.000 EUR za svako sledeće teretno vozilo ili skup vozila.

Kada je međunarodni transport u pitanju, neophono je 9.000 EUR za prvo teretno vozilo ili skup vozila, i 5.000 EUR za svako sledeće teretno vozilo ili skup vozila.

Novine koje donosi zakon

(Foto: sylv1rob1/shutterstock.com)Puna primena Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju predviđena je za 13. februar 2018. godine. Propisani su novi uslovi za privredne subjekte i olakšan je pristup domaćim firmama u međunarodnom prevozu, tako što više nema uslova u pogledu prethodnog obavljanja odgovarajuće vrste domaćeg prevoza u trajanju od tri godine, a koji je predviđen prethodnim važećim zakonom. Ublažen je uslov koji prevoznici u međunarodnom prevozu moraju da ispune u pogledu tehničke opremljenosti, u smislu da privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik može da se registruje jednim teretnim vozilom, ukupne mase veće od 3.500 kilograma, koje poseduje u vlasništvu ili je zakupljeno po osnovu ugovora o finansijskom lizingu ili ugovora o zakupu. Uvedeni su i preduzetnici kao privredni subjekti, koji mogu da obavljaju domaći i međunarodni prevoz tereta.

Iz svega navedenog proizilazi da se omogućava pristup delatnosti međunarodnog prevoza tereta znatno većem broju privrednih subjekata i stvaraju se mogućnosti za podsticanje konkurencije.

Predviđena je i obaveza evidentiranja domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika, odnosno poljoprivrednika koje obavlja prevoz tereta za sopstvene potrebe, u registar koji vodi opštinska, odnosno gradska uprava. Ovim rešenjem se subjekti koji vrše prevoz za sopstvene potrebe sprečavaju da pod vidom prevoza za sopstvene potrebe obavljaju javni prevoz, i suzbija se „siva ekonomija“ u obavljanju javnog prevoza teret, te nelojalna konkurencija na tržištu međunarodnog prevoza.