Pribavljanje izvoda iz matične knjige rođenih odlazi u istoriju
| Izvor: Beta

Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o opštem upravnom postupku koji predviđa da građani više neće morati sami da pribavljaju dokumente poput izvoda iz matične knjige rođenih, nego će morati da ih obezbede državni službenici uvidom u elektronsku bazu podataka.
Izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i mnogi drugi dokumenti koji su u posedu države, koje su građani ranije morali sami da pribavljaju radi ostvarivanja svojih prava, ovim zakonom će postepeno otići u istoriju, saopštilo je Ministarstvo državne uprave.

Naime, 90 dana posle usvajanja ovog zakona u Skupštini Srbije, državni službenici će sve podatke koji se tiču građana, a nalaze se u službenim evidencijama, morati sami da obezbede. U suprotnom, zakonom su predviđene rigorozne kazne za nepoštovanje ove odredbe.

Radi boljeg sprovođenja zakona, resorno ministarstvo je predvidelo i obuku službenika, elektronsko umrežavanje baza podataka i niz drugih aktivnosti koje treba da dovedu do potpune promene u ophođenju administracije.

Vlada Srbije je Predlog zakona o opštem upravnom postupku uputila u Skupštinu na usvajanje.