Prijave poreza na dohodak treba podneti do 16. maja – Građani plaćaju za godišnju zaradu veću od 2,2 miliona dinara
| Izvor: Beta

Rok za podnošenje prijave za godišnji porez na dohodak građana ističe 16. maja, podsetila je danas Poreska uprava Srbije.

Godišnji porez na dohodak treba da plate građani koji su u 2015. godini zaradili više od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade u Srbiji, što je 2.201.220 dinara i taj iznos je neoporeziv.

Porez na dohodak se plaća po stopi od 10% na iznos od 2.201.221 do 6.603.660, a po stopi od 15% na iznos zarade preko 6.603.661 dinar.

Poreski obveznik ima pravo na odbitke za sebe i za svakog izdržavnog člana porodice, a ukupno umanjenje poreza ne može da bude veće od 50% dohotka za oporezivanje.

Poreska prijava se može podneti u elektronskom i u papirnom obliku, na adresu poreske filijale u mestu prebivališta.