Primena novog pravilnika o naplati PDV-a ipak od januara 2018? – Poslodavci i računovođe i dalje protiv

Početak primene novog pravilnika o evidenciji poreza na dodatu vrednost (PDV) neće biti još jednom odložena i on će po svemu sudeći početi da se primenjuje od 1. januara 2018. godine.

Primena ovog dokumenta već „kasni“ godinu dana, jer je trebala da počne u januaru ove godine, ali je zbog brojnih primedbi, pre svega Unije poslodavaca Srbije i Saveza računovođa i revizora Srbije, primena odložena za godinu dana. Međutim, iako se pomenute organizacije i dalje protive uvođenju novih propisa, oni će početi da se primenjuju za mesec dana.

U Udruženju računovodstvenih agencija Vojvodine (UVRA) smatraju da bi od primene pomenutog pravilnika trebalo odustati, jer je on izuzetno komplikovan i nije u skladu sa politikom EU u ovoj oblasti. Pored toga Svetska banka će novčano ove godine pomoći Srbiji da pojednostavi zakone i druge propise o porezima, dok pomenuti pravilnik ide sasvim u suprotnom smeru.

Moglo se čuti mnogo argumenata protiv pravilnika i jedna od ključnih stvari na koju se pozivaju protivnici je to što je, kako tvrde, Pravilnik u ovom trenutku suprotan sa evropskom praksom. Tamo se trude da evidenciju o ovom porezu što više uproste, dok smo mi na putu da je dodatno zakomplikujemo. Srbija će uskoro početi pregovore o Poglavlju 16 u EU koje se baš odnosi na poreze i zato je i sinhronizacija u tom pogledu neophodna.

– Redovno plaćanje PDV moguće je pratiti i sa daleko skromnijom evidencijom, ako su propisi dobro koncipirani – kaže predsednik UVRA Jovan Beara – Recimo u Irskoj dokument sličan pomenutom pravilniku predviđa samo deset stavki. U Nemačkoj je to 45 stavki, Mađarska ima oko 90 stavki i oni su najobimniji, ali opet „skromniji“ od nas. Mi već pratimo preko sto stavki, a sa novim pravilnikom bi ta brojka trebalo da se još poveća. To znači da će sve agencije imati dodatne troškove nabavke novog softvera i dodatni posao.

Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji, Stiven Ndegva, kaže da je ova institucija namenila 300 mil EUR za pomoć Srbiji u 2018. Deo novca predviđen je za pojednostvaljivanje zakona i drugih propisa o porezima. Novine koje će to doneti trebalo bi da zažive tokom naredne godine. Cilj je da se preduzećima olakša proces plaćanja poreza i da u toj oblasti zaživi jednostavniji i efikasniji način obračuna i kontrole.

U Uniji poslodavaca Srbije smatraju da je broj propisa koji reguliše PDV prevelik, jer Srbija pored Zakona o PDV-u ima o tome još tri uredbe i 31 pravilnik koji omogućavaju njegovu primenu. Ukoliko bi se na ovu šumu propisa dodao još i komplikovan pravilnik, to bilo dodatno opterećenje za obveznike.

Državnu kasu Srbije sa oko dve trećine pune porezi i od toga skoro polovinu čini baš novac od naplate PDV-a. S obzirom na to da je kod nas nivo sive ekonomije i dalje visok, procena je da zbog aktivnosti u sivoj zoni Srbija ostaje bez 300 mil EUR poreza godišnje, te posmatrano iz tog ugla nije čudo što država želi da ima pojačanu kontorolu.

– Što je sistem koji se primenjuje kod poreza komplikovaniji, to su i šanse za zloupotrebu veće. Bojim se da bi se to dogodilo i kod nas. Pored toga, dodatne administrativne komplikacije ne bi doprinele da nastavimo da idemo napred na Doing Business listi, već naprotiv – objašnjava Beara.