Privatizacija će biti gotova u mandatu ove Vlade – Do kraja 2016. otvaranje više od 20.000 radnih mesta
| Izvor: Tanjug

Privatizacija će biti završena u mandatu ove vlade, a javna preduzeća će biti zdrava, stabilna u roku od dve do tri godine, izjavio je ministar privrede Goran Knežević. On je naveo da će javna preduzeća poput Resavice, Srbijagasa, biti profitabilna, i da je prošle godine u odnosu na 2014. već ostvaren napredak.

– Ciljevi ministarstva su unapređenje poslovnog okruženja, završetak privatizacije, restrukturiranje javnih preduzeća, povećanje obima i veličine investicija koje dolaze u Srbiju i razvitak malih i srednjih preduzeća – navodi ministar i tvrdi da postoje konkretni planovi za njihovo ostvarenje.

Govoreći o malim i srednjim preduzećima, rekao je da su svesni da u vezi sa njima ima nekoliko problema – a prvi je uraditi standardizaciju i kvalitet njihovih proizvoda.

– Naučićemo ih kako, daćemo im alatke, edukovaćemo ih i daćemo im sredstva da se edukuju i pripreme marketinške akcije… Drugo je tržište. Moramo im naći tržište – kaže Knežević.

– Mi kao država smo tu da budemo jedan dobar posrednik, da probamo s nekim garancijskim fondom, da probamo da sa manje rigidnim procedurama mala i srednja preduzeća priđu finansijskim sredstvima – dodaje.

Ministar kaže da se do kraja godine očekuje otvaranje više od 20.000 novih radnih mesta.

– Mi već u ovoj godini imamo potpisane ugovore za 133 mil EUR investicija u našoj zemlji, to je nekih 8.500 radnih mesta, a do kraja godine očekujemo još nekih 20.987 mesta po ugovorima odnosno po upitima stranih investitora koji su tražili da dođu u Srbiju – rekao je Knežević.

Govoreći o tome koliko je država dala za subvencionisana radna mesta u 2015. godini, kaže da nema još tačan podatak, ali da je to negde oko 60 mil EUR.

Knežević naglašava da Zakonom o ulaganjima, koji je izjednačio domaće i strane investitore, sve subvencije koje se daju investitorima, mogu da dobiju i domaći preduzetnici odnosno investitori. Navodi da sada postoje limiti i, kako naglašava, jasni kriterijumi za zapošljavanje, a da su opštine podeljene u pet zona, i da za svaku postoji formula.

– Sada je to limitirano, od 3.000 EUR po radnom mestu u našim najrazvijenijim lokalnim samoupravama, do 7.000 EUR u nerazvijenim i devastiranim područjima – navodi ministar.

Knežević dodaje i da ce biti popravke pravnog sistema i da će problem parafiskalnih nameta na privredu biti rešen.
– Vi imate lokalne samouprave koje imaju više od 70 i 80 parafiskalnih nameta na privrednika – navodi on i dodaje da će verovatno do kraja godine, zajedno sa Ministarstvom za lokalnu samoupravu, doneti zakon koji će parafiskalne namete svesti na normalnu meru.