Privrednici u Srbiji se tokom 2016. manje zaduživali – Banke ukupno dale 2.177 milijardi dinara pozajmica
| Izvor: Beta/Tanjug

Ukupni krediti privrede, preduzetnika i stanovništva u Srbiji na kraju 2016. godine iznosili su oko 2.177 milijardi dinara, što je 1,3% više nego prethodne godine, objavilo je Udruženje banaka Srbije.

Krediti preduzećima iznosili su oko 1.332 milijardi dinara i za 1,4% su veći nego u novembru 2016, a manji su za 4,4% nego u decembru 2015. Krediti preduzetnicima na kraju 2016. bili su oko 47,96 milijardi dinara i za 7,1% su bili veći u odnosu na 2015.

Ukupne pozajmice građana uvećane su za 12%, na oko 796,8 milijardi dinara. Među kreditima za stanovništvo najveći rast je bio zajmova za refinansiranje, 51,9%, dok su gotovinski krediti uvećani za 18,5%. U padu su bili potrošački krediti za 0,6%.

Porasli su i stambeni i krediti za adaptaciju i bili su 3,2% veći na kraju decembra 2016. u odnosu na isti mesec 2015. godine.

Povećana je i urednost u plaćanju obaveza građana prema bankama i ona je na kraju decembra 2016. bila 6,8%, dok je na kraju 2015. ona bila 7,3%. Značajno je i smanjenje kašnjenja kod pravnih lica sa 19,3% na 14,1%. Na kraju 2016. godine kasnila je otplata 11,5% ukupnih kredita, što je za 3,8% manje nego u 2015. godine.

Zaduženost građana kod banaka i lizing kompanija na kraju prošle godine iznosila je 986 EUR po stanovniku.

Veće plate i penzije podstaći će rast kredita

Veroljub Dugalić Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić ocenio je da će rast plata i penzija podsticajno uticati na rast kredita. – Povećanje standarda uvek vodi ka rastu kreditne tražnje – rekao je Dugalić i istakao i da su aktivne i pasivne kamatne stope banaka u Srbiji na istorijski niskom nivou i da se može očekivati da blagi pad kamatnih stopa bude nastavljen.

– Pretpostavljam da ako se inflacija zadrži na ovako niskom nivou i ako ne bude poremećaja na medjunardnim tržištima, koji mogu da utiču na rast kamatnih stopa na tim tržištima, ova tendencija će se nastaviti, odnosno blagi pad kamatnih stopa će biti nastavljen – rekao je Dugalić.

Dugalić je ocenio da je rast kredita za refinansiranje razumljiv, jer su kamatne stope opale, posebno u drugoj polovini prošle godine, te građani refinansiraju kredite po nižim stopama.

On je istakao i da je vrlo značajno to što je udeo problematičnih kredita u ukupnim plasmanima banaka prvi put nakon nekoliko godina ispod 20%, i iznosi oko 19%.