Privrednicima 5 milijardi dinara kredita iz Fonda za razvoj
Izvor: Blic

Fond za razvoj odobriće privrednicima u ovoj godini pet milijardi dinara kredita, a godišnja kamata će biti već od 2%.

Tokom cele godine biće moguće uzeti kredite za investicije i obrtna sredstva, ali i zajmove za likvidnost i takozvane startap kredite. Minimalni iznos kredita je 300.000 dinara za početnike, a maksimalni 200 miliona, koliko mogu dobiti kompanije, pretežno izvozničke.

U programu Fonda za razvoj za 2015. u koji je „Blic“ imao uvid, navodi se da će se investicioni krediti odobravati s rokom otplate do 10 godina, uz grejs period do dve godine. Kamatna stopa je 2% godišnje ukoliko je garancija menica banke, a u ostalim slučajevima 3%.
baner1
Krediti za obrtna sredstva će se odobravati sa rokom otplate do pet godina i grejs period do jedne godine.

U Fondu za razvoj kažu da je prvi uslov za dobijanje kredita da je preduzetnik poslednje dve godine ostvarivao dobit.

– Drugi uslov je dobro obezbeđenje kredita. Najviše se vrednuju menice banke, ali i hipoteka. Vrlo važan je i projekat. Ukoliko, recimo, kupujete opremu, hoćemo da znamo od koga je kupujete. Nećemo, recimo, dozvoliti da kreditom kupite poslovni prostor od oca. Gledamo i koliko ste zaduženi u bankama, ali i da li je izveštaj revizora pozitivan – kažu u Fondu za „Blic“.

Programom su predviđeni i kratkoročni krediti za podsticanje konkurentnosti i likvidnost.

Pravo na startap kredite imaju preduzetnici koji su registrovani počev od 1. januara 2014. Obezbeđenje može biti menica banke, hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu, kao i lična menica.

U slučaju neizvršavanja ugovorenih obaveza (osim kašnjenja u otplati) Fond može naplaćivati posebnu naknadu u visini 1% godišnje od iznosa kredita.