Privremena penzija dobiće rok važenja – U pripremi izmene Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju
| Izvor: Novosti

Privremena rešenja o penzionisanju biće oročena na određeni period, a ukoliko ne pribave neophodne podatke na vreme službe Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO fonda) moraće da rešenje proglase konačnim.

Na taj način će penzioneri izbeći plaćanje između dva iznosa penzije, koja je u nekim slučajevima bila i po nekoliko stotina hiljada dinara. Ovo je samo jedan od predloga za izmenu zakona o PIO, koja se razmatra u toku pripreme radne verzije ovog propisa.

Cilj te ideje je smanjenje broja privremenih rešenja, kojih je sada 85% od ukupnog broja izdatih rešenja u toku jedne godine. Prema podacima PIO, najčešći iznosi preplate su od 5.000 do 10.000 dinara, dok su u pojedinačnim slučajevima oni i mnogo veći.

– Kako je veliki broj rešenja privremen, zbog nepostojanja podataka o prosečnoj zaradi u godini u kojoj se ostvaruje pravo na penziju, treba pronaći metod utvrđivanja prosečne mesečne zarade u toj godini, čime će biti otklonjen jedan od razloga privremenosti rešenja – kaže Zoran Milošević, pomoćnik ministra rada.

– Planirane izmene odnosile bi se i na način obračuna poslednje godine staža osiguranja, u cilju smanjenja broja privremenih rešenja PIO fonda. To će za posledicu imati i veću pravnu sigurnost korisnika penzija.