Putem lizinga u privredu investirano 4,3 mlrd EUR – Najveći korisnici mala i srednja preduzeća u poljoprivredi, transportu, proizvodnji i IT sektoru
| Izvor: eKapija

U poslednjih 11 godina, koliko je lizing prisutan na domaćem tržištu, zahvaljujući ovom vidu finansiranja nabavke vozila, mašina, opreme i nekretnina, u privredu Republike Srbije direktno je investirano više od 4,3 mlrd EUR, saopšteno je na međunarodnoj konferenciji „Lizing kao podrška privredi Srbije“, održanoj u petak u Beogradu.

Među najvećim korisnicima lizinga su mala i srednja preduzeća iz transportne, proizvodne i trgovinske delatnosti. Ukupno, privredna društva predstavljaju više od 85% korisnika lizinga.

Na lizing se najviše kupuju kamioni, priključna i ostala vozila, proizvodna oprema i mašine, a kao značajno sredstvo finansiranja koriste ga i poljoprivredni proizvođači i gazdinstva, koji kupuju poljoprivredne mašine i opremu, ali i silose, sušare, rashladne komore i plastenike…

Sektor informacionih tehnologija putem lizinga finansira nabavku IT opreme i mrežnih sistema, ali, kako je istaknuto na skupu o lizingu, iako taj vid finansiranja prepoznaje veliki deo privrede, trenutno stanje nije ni blizu maksimalne iskorišćenosti.
baner1
U zemljama EU čak 40% preduzeća koriste lizing, a kako je rekao pomoćnik ministra finansija Zlatko Milikić, učešće tog vida finansiranja u Srbiji je 2,1%.

Milikić je ovom prilikom napomenuo da se beleži blag rast lizinga ali da i dalje dominiraju drugi vidovi finansiranja privrede. On je precizirao da u finasiranju banke učestvuju sa 92%, osiguranje sa 5%, dok je učesće tržišta kapitala zanemarljivo.

Raša Ristivojević Potpredsednik Privredne komore Srbije Raša Ristivojević rekao je da se upotrebom lizinga može smanjiti rizik tehnološkog zastarevanja opreme što je za mnoge privredne grane od izuzetnog značaja. Prema njegovim rečima, stiče se utisak da posebno mala i srednja preduzeća ne koriste dovoljno prednosti finansiskog lizinga. Kako je dodao, jedan od razloga je činjenica da privrednici nisu u dovoljnoj meri upoznati sa mogućnostima koje ovaj model finansiranja pruža.

Šansa za MSP

Generalna sekretarka Asocijacije lizing kompanija Srbije Teodora Milenković, navela je da sredstva plasirana privredi putem lizinga predstavljaju direktno i dugoročno ulaganje u proizvodnju i da omogućava preduzećima da nadoknade ograničene mogućnosti finansiranja iz drugih izvora.

– Lizing omogućava malim i srednjim preduzećima da nadoknade ograničene mogućnosti finansiranja iz drugih izvora, i na taj način, putem lizinga investiraju u dalju proizvodnju što doprinosi boljem i efikasnijem poslovanju ovog sektora, te direktno utiče i na privredni rast zemlje – kaže Milenković.

Emilijano Štajnf, predsednik ALCS, istakao je da industrijski sektor koristi ovaj vid finansiranja za nabavku svih vrsta mašina, opreme, pogona i proizvodnih linija. On ističe da su među korisnicima lizinga zastupljena i fizička i pravna lica koja koriste lizing za kupovinu putničkih automobila i flota vozila i da u perspektivi, veliki potencijal lizinga leži i u finansiranju projekata obnovljivih izvora energije.

Učesnici konferencije su se složili da, iako je lizing prepoznat od strane velikog dela privrede, trenutno stanje nije ni blizu maksimalne iskorišćenosti lizinga, imajući u vidu da u zemljama Evropske unije čak 40% malih i srednjih preduzeća koristi lizing.

Tako je na primer u Hrvatskoj, pored sektora malih i srednjih preduzeća jedan od najvećih korisnika lizinga državni i javni sektor, koji u Srbiji još uvek ne koristi sve pogodnosti lizinga.

– U većini slučajeva, državni i javni sektor u Republici Hrvatskoj putem finansijskog lizinga finansira pre svega segment voznog parka, javnog prevoza i komunalnih potreba, i čini veoma značajan udeo u ukupnim plasmanima lizing industrije – izjavio je Darko Urukalović, potpredsednik lizing društava Privredne komore Hrvatske.

Šta dalje?
Da bi se podstakao dalji razvoj lizinga u Srbiji, neophodno je dalje unapređenje zakonodavstva i harmonizacija propisa koji se odnose na lizing industriju, a koji trenutno nisu usklađeni, zaključak je učesnika konferencije.

– U poslednjih godinu dana, ostvaren je značajan napredak u komunikaciji predstavnika lizing kompanija i donosilaca zakonske regulative i verujem da je došao momenat da se ovakvo razumevanje i podrška materijalizuju u vidu formiranja radne grupe, u cilju izmene Zakona o finansijskom lizingu – istakla je generalna sekretarka Asocijacije lizinga Srbije.

– Zalažemo se da se omoguće subvencioni programi finansiranja putem lizinga istim intenzitetom kao što postoji i za finansiranje putem kredita. Takođe, predlažemo da se poslovanje davalaca lizinga kao finansijskih institucija proširi i da se omogući ostvarivanje prihoda po osnovu vršenja delatnosti koje su srodne, poput toga da se lizing kompanijama omogući da budu zastupnici u osiguranju – pojašnjava Emilijano Štajnfl, predsednik ALCS.

Predstavnici lizing industrije su skrenuli pažnju da je Asocijacija lizing kompanija Srbije već inicirala pred Ministarstvom poljoprivrede dopunu Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojim se definišu mogućnosti subvencionisanog finansiranja, a koji je u ovom trenutku rezervisan isključivo za kreditnu podršku. Na taj način, poljoprivrednim proizvođačima bi se omogućilo i subvencionisano finansiranje mehanizacije na lizing, i ponudio povoljniji način finansiranja od trenutnog.