Raspisan konkurs za finansiranje programa u oblasti zaštite potrošača – Rok za prijave 1. jul
| Izvor: Beta

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije raspisalo je konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2016. godinu. Kako je objavljeno na sajtu ministarstva, jedno udruženje za zaštitu potrošača može da predloži samo jedan program, a maksimalni odobreni iznos za realizaciju programa može biti tri miliona dinara.

Rok za podnošenje prijava predloga programa je 1. jul 2016. godine, a javni poziv i konkursna dokumentacija mogu se preuzeti sa internet stranice Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i Portala e-Uprave.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja koja su upisana u Evidenciju udruženja i saveza Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija čije je sedište u regionu za koji konkurišu i koje nemaju dug po osnovu javnih prihoda na dan podnošenja prijave predloga programa.