Raspisan poziv za dodelu bespovratnih sredstava u oblasti efikasnog korišćenja energije
| Izvor: eKapija

Ministarstvo rudarstva i energetike raspisalo je danas javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti i Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2016. u jedinicama lokalne samouprave.

Kako je objavljeno u oglasu, rok za dostavu prijava je 24. novembar. Navedeno je da su ukupna sredstva koja se isplaćuju u okviru javnog poziva iz budžeta Srbije 25 miliona dinara, a iz sredstava iz GEF-a su 500.000 USD.

Najviši iznos koji se isplaćuje po projektu iz budžeta je do 22% ukupne vrednosti projekta ili najviše do 2,5 miliona dinara, dok je maksimalan iznos po projektu iz sredstava GEF-a do 50% vrednosti projekta oslobođeno poreza na dodatu vrednost ili do 50.000 USD.

Cilj projekta je unapređenje energetske i troškovne efikasnosti u objektima od javnog značaja koje su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Kako je navedeno u pozivu, sredstva su namenjena za ugradnju kotlova na biomasu, unapređenje termotehničkih sistema u zgradama putem zamene sistema ili dela sistema grejanja efikasnim sistemom ili ugradnjom toplotnih pumpi, kao i za ugradnju solarnih kolektora za grejanje potrošne tople vode.

U pozivu je navedeno da su neki od kriterijuma za izbor projekta smanjenje emisije ugljendioksida, kao i sopstveno učešće u finansiranju projekta.