Rast kredita privredi 5,2% u avgustu 2017.

Bankarski krediti privredi su posle duže vremena porasli za 5,2% u avgustu 2017. godine na mesečnom nivou, što je ohrabrujući znak za domaću ekonomiju, izjavio je u petak (8. septembra 2017. godine) generalni sekretar Udruženja banaka Srbije (UBS) Veroljub Dugalić.

– Ako nema kredita koje koristi privreda, podrazumeva se da nema ni značajnijih ulaganja pre svega u investicije, a ako nema investicija onda nema zaposlenosti, nema proizvodnje, što znači da nema ni rasta društvenog proizvoda ni standarda. Zato je ovaj rast kredita pravnih lica vrlo značajan – rekao je Dugalić na konferenciji za medije u UBS.

Istovremeno, kaže Dugalić, u avgustu je zabeleženo smanjivanje loših kredita (NPL) privrede i stanovništva, koji su pre dve godine iznosili 22 do 23%, pri čemu je kod privrede taj procenat bio čak na nivou od 26%.

– Mere koje je u poslednje dve godine preduzela Narodna banka Srbije i Ministarstvo finansija za rešavanje problematičnih kredita sada daju rezultate, tako da je ukupan nivo loših kredita sada 14% – kod privrede 17%, a kod stanovništva 7,7% – precizirao je generalni sekretar UBS.

Tako dobri rezultati su, prema njegovim rečima, postignuti prodajom NPL-ova specijalizovanim fondovima i delom otpisom loših kredita za koje je procenjeno da su teško naplativi.

Kada je reč o plasmanima stanovništvu, Dugalić je istakao da je u avgustu registrovan rast gotovinskih kredita od 2,1% na 306 milijardi dinara, dok stambeni krediti iznose 381 milijardu. Takođe su u posmatranom mesecu povećani i krediti za refinansiranje za 3,4%, koji su dostigli iznos od 113 milijardi dinara.

Docnja u otplati kredita je, kako dodaje, smanjena kod svih kategorija klijenata i to kod pravnih lica sa 13,4% u julu na 12,3 procenta u avgustu, a kod stanovništva sa 5,9 na 5,8%.

Komentarišući odluku NBS o smanjenju referentne kamatne stope na 3,75%, Dugalić je istakao da je logično da i dinarski krediti sada pojeftine.

– Referntna kamatna stopa je na izuzetno niskom nivou u odnosu na stanje koje smo imali pre nekoliko godina, kada je ona iznosila 18%. Snižavanjem referentne kamate NBS želi da podstakne rast dinarskih kerdita i da podrži proces dinarizacije u cilju smanjenja rizika od izloženosti građana kreditima sa varijabilnom kamatom – naveo je on.