Raste udeo stambenih kredita u dinarima

U poslednja tri meseca 2017. godine banke u Srbiji odobrile su ukupno 20,7 milijardi dinara novih stambenih zajmova.

Time je nastavljen oporavak stambenog kreditiranja, pišu današnje Večenje novosti.

Iako su ti krediti i dalje pretežno u deviznom znaku, analize Narodne banke Srbije pokazale su da je u poslednjem kvartalu 2017. godine zabeležen značajan rast i realizacija dinarskih stambenih kredita, sa rokom dospeća od 15 godina, po stopi od 4,9%.

Dosad je realizovano 1,3 milijarde zajmova u domaćoj valuti, piše list.

– Zahvaljujući postignutoj makroekonomskoj stabilnosti, a pre svega niskoj i stabilnoj inflaciji, tokom 2016. godine u ponudu banaka ukljuceni su, a zatim i realizovani prvi stambeni krediti u dinarima sa rokom otplate od 30 godina – rečeno je listu u NBS.

Kako se navodi, pri tome je ublažavanje monetarne politike NBS (koje je omogućeno održavanjem inflacije na niskom i stabilnom nivou petu godinu zaredom) uticalo na to da se ti krediti odobravaju po kamatnoj stopi ispod 5%, što je donedavno bila kamatna stopa po kojoj su odobravani evroindeksirani stambeni krediti.