Rastu investicije u fintech kompanije – Budućnost u partnerstvu sa bankama

Fintech kompanije nisu novost na finansijskim tržištima sveta, iako su široj javnosti prilično nepoznate. Viktor Feješ, član Izvršnog odbora OTP banke, kaže da u današnje vreme nijedna konferencija ili seminar, koji se odnose na bankarski sektor, ne mogu da prođu bez pominjanja reči digitalizacija, i dodaje da bankarska klijentela može očekivati talas digitalizacije, odnosno njenu manifestaciju u bankarskom sektoru.

On ističe da su nove tehnologije jedna od glavnih uticaja na promene u bankarskom sektoru.

– Svakim danom je sve više kompanija sa novim rešenjima koja se mogu ticati bankarskog poslovanja. Reč je o takozvanim fintech kompanijama i uglavnom su to startap firme koje pokreću mladi i ambiciozni programeri sa novim viđenjem budućeg poslovanja. Njihov fokus je usmeren na krajnjeg korisnika, kako bi posmatranjem njihovih navika i potreba došli do tehnološki najboljih rešenja – objašnjava Feješ i navodi da nivo investicija u fintech kompanije eksponencijalno raste.

To je jasan pokazatelj da sve više ljudi shvata važnost tih kompanija i želi da bude učesnik u njihovom razvoju.

– Moje je mišljenje da bankarski sektor neće nestati zbog rastućih fintech kompanija, ali će se stvoriti adekvatni preduslovi za njihovu saradnju – kaže Feješ i napominje da su banke vrlo dobro regulisale svoj način poslovanja i primenile sve zakonske obaveze koje zakonodavac nameće za funkcionisanje jedne banke.

On navodi da je u poslednje vreme doneto mnogo zakonskih akata koji značajno utiču na stepen povrata uloženog kapitala, što otežava ulazak fintech kompanija u bankarski sektor.

– S druge strane, fintech kompanije veoma se brzo i lako mogu prilagoditi novim okolnostima, jer se tehnologija u IT sektoru brzo menja, a banke će biti u podređenom položaju ukoliko reše da same razvijaju IT rešenja – smatra Feješ.

On ističe da ta činjenica, uz okolnost da banke vode računa o zakonskoj regulativi u tom sektoru, nameće logičan zaključak o budućem partnerstvu.

– One banke i fintech kompanije koje to shvate i udruže se radi izrade novih načina usluživanja klijenata, biće pobednici na novom finansijskom tržištu.

Viktor Feješ podseća da u svetu oko 42% banaka ostvaruje određeni vid partnerstva sa fintech kompanijom ili o tome razmišlja.

– Kada je reč o budućnosti fintech kompanija u Srbiji, mislim da je ona svetla, jer s jedne strane imamo pamet, a s druge banke koje žele da opstanu u novim okolnostima – smatra Feješ i dodaje da će broj takvih partnerstava rasti sa razvojem srpske ekonomije.