Razvojni fond Vojvodine priprema dve nove kreditne linije – Sredstva za razvoj turizma i podršku IPARD projektima

Goran Savić Razvojni fond Vojvodine u 2018, osim osam kreditnih linija za kojima je vladala najveća tražnja u 2017. i koje su dodatno poboljšane, uvodi i dva nova konkursa za pravna lica, preduzetnike i registrovana poljoprivredna gazdinstva, sa rokom od 7 godina, dve godine grejs perioda i kamatnom stopom 1-3%. U pitanju su dugoročni krediti za razvoj turizma (Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam subvencioniše kamatnu stopu) sa opredeljnih 200 miliona dinara i dugoročni krediti za podršku IPARD projektima sa opredeljnih 500 miliona dinara, saopšteno je danas iz RFV.

Za Razvojni fond Vojvodine 2017. godina bila je najuspešnija od osnivanja, posmatrajući odobrene i realizovane kreditne zahteve po konkursima fonda. Vrednost podnetih zahteva bila je 1,41 milijardi dinara, a odobreno je 916,7 miliona dinara.

– RFV je svojom kreditnom politikom, sa rokovima otplate do 7 godina, grejs periodom do 2 godine, fiksnim i niskim kamatnim stopama od 1-3% na godišnjem nivou, veoma uticao na kreditnu ponudu banaka i sniženje kamatnih stopa. Time je privrednicima koji posluju na teritoriji Vojvodine omogućeno povoljnije korišćenje finansijskih sredstava za sve vrste investicija i obrtna sredstva – navedeno je u saopštenju Fonda.

Direktor Razvojnog fonda Vojvodine Goran Savić podsetio je da je u toku 2017. održano 60 prezentacija kreditnih linija RFV u svih 45 lokalnih samouprava na teritoriji Pokrajine.

– Do kraja februara realizovaćemo 75 planiranih prezentacija, a potencijalni korisnici raspored održavanja mogu pogledati na našem sajtu – rekao je Savić.

Nakon što je ponuda proširena, pravna lica i preduzetnici tako mogu aplicirati za dugoročne kredite za investiciona ulaganja, za trajna obrtna sredstva, za razvoj turizma i za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa, kao i za kratkoročne kredite za obrtna sredstva.

Registrovana poljoprivredna gazdinstva mogu aplicirati za dugoročne kredite za poljoprivredu, za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, za nabavku nove mehanizacije, za razvoj turizma, za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa, kao i za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi.