Referentna kamanta stopa ostaje na nivou od 4% – Međugodišnja inflacija u aprilu iznosila 2%
| Izvor: eKapija

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 4%.

Kako je saopšteno iz NBS-a, donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu faktore inflacije, efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike, kao i majsku projekciju inflacije prema kojoj će se inflacija i u naredne dve godine kretati u granicama cilja od 3% ± 1,5%.

Inflacija je od početka godine u granicama cilja i u aprilu je iznosila 4% međugodišnje. Na takvo kretanje inflacije, kao i u drugim zemljama, očekivano je uticao oporavak svetske cene nafte u drugoj polovini 2016.

Više od sezonski uobičajenog bilo je poskupljenje voća, povrća i ogreva, zbog lošeg vremena početkom godine, kao i poskupljenje svežeg mesa u aprilu. Sa izlaskom ovih jednokratnih poskupljenja iz međugodišnjeg obračuna inflacije, početkom naredne godine očekuje se niža inflacija u odnosu na sadašnji nivo, a zatim njeno kretanje na tom nivou do kraja perioda projekcije. Kretanje inflacije od početka ove godine posledica je delovanja jednokratnih faktora, na šta ukazuje niska i relativno stabilna bazna inflacija, koja je u aprilu iznosila 2% međugodišnje.

Kako je saopšteno, Izvršni odbor pažljivo prati dešavanja u međunarodnom okruženju, a prvenstveno kretanja na međunarodnom finansijskom tržištu i svetske cene primarnih proizvoda. Neizvesnost na međunarodnom finansijskom tržištu u najvećoj meri proističe iz divergentnosti monetarnih politika vodećih centralnih banaka, FED-a i Evropske centralne banke, što može da utiče na globalne tokove kapitala prema zemljama u usponu, a time i Srbiji.

Pored toga, neizvesnost je prisutna i u pogledu kretanja svetskih cena primarnih proizvoda, a posebno nafte. Međutim, Izvršni odbor ističe da je otpornost naše ekonomije na eventualne negativne uticaje iz međunarodnog okruženja povećana zahvaljujući povoljnijim makroekonomskim izgledima, a pre svega smanjenju fiskalne i spoljne neravnoteže, što doprinosi i nižoj premiji rizika i povoljnijem kreditnom rejtingu zemlje.

Na današnjoj sednici Izvršni odbor je usvojio majski Izveštaj o inflaciji, koji će javnosti biti predstavljen u petak, 19. maja. Tom prilikom biće detaljno obrazložene odluke monetarne politike i makroekonomska kretanja koja ih opredeljuju.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 8. juna.