Refundacija PDV-a za kupovinu bebi opreme na internetu
| Izvor: eKapija

Pravnici udruženja „Narodni parlament“ iz Leskovca rešili su da stanu na put problemu sa kojim se susreću roditelji kada je povraćaj PDV-a za kupovinu bebi opreme na internetu u pitanju. Administrativna procedura za oslabađanje od PDV-a je prekomplikovana, a udruženje „Narodni parlament“ već nekoliko godina kroz komunikaciju sa Poreskom upravom nastoji da reši ovaj problem i poziva sve roditelje da putem besplatnog telefona (0700 500 500) prijave ovakvu vrstu problema.

– Za roditelje koji opremu i hranu za bebe nabavljaju preko registrovanih internet prodavnica problematična je formulacija član 10b. Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refundacije PDV koja predviđa dostavljanje fiskalnih isečaka uz zahtev za refundaciju – objašnjava Borivoje Đorđević, pravnik iz ovog udruženja.

Kupci robe u internet prodavnicama fiskalne isečke obično nemaju jer su ove prodavnice oslobođene obaveze posedovanja fiskalnih kasa. Zbog toga kako bi se izborili za svoje zakonsko pravo, roditelji umesto jednog fiskalnog računa moraju obezbediti čak 3 dokumenta – račun na kome je iskazan PDV, dokument kojim se potvrđuje da je roba kupljena na internetu i dokaz o plaćanju računa. Ovo zadnje, u slučaju kad je roba plaćena pouzećem, što je i najčešći slučaj kod Internet nabavki, često je problematično jer zahteva od roditelja da od prodavca obezbede i tzv. analitičku karticu.
baner1
Ovim se teret dokazivanja da je roba plaćena, ali i da je kupljena od registrovanog internet prodavca prebacuje na roditelje i oni ujedno moraju računati na dobru volju prodavca da će im potrebne dokumente dostaviti.

– Budući da je razvoj elektronske trgovine jedan od prioriteta iskazan u Strategiji razvoja informacionog društva u RS do 2020. godine smatramo da će sa povećavanjem obima kupljene robe na ovaj način sve više ljudi imati sličnih komplikacija oko ostvarivanja refundacije poreza- naglašava Đorđević. Udruženje „Narodni parlament“ poziva i sve roditelje koji su se susreli sa ovim ili sličnim problemom da im se jave putem telefona 0700 500 500 ili putem sajta www.netrpimnepravdu.rs.