Rusi zainteresovani za jagodinsku „Industriju kablova“
Izvor: Tanjug

„Industrija kablova Jagodina“, jedan od jugoslovenskih giganata, obeležila je danas 60 godina rada, a generalni direktor Ratko Vučurović rekao je da za ovu firmu postoji interesovanje investitora iz Rusije.

– Fabrika ima kadrovske potencijale i značajne tehničko-tehnološke resurse, zato će se u njenim halama i u ovom gradu, bez obzira na vlasničku strukturu, pravni status i zvanični naziv fabrike, i dalje proizvoditi kablovi – rekao je Vučurović.

„Industrija kablova“ u Jagodini je 99% u društvenom vlasništvu, a kao jedna od 17 firmi od posebne strateške važnosti za Srbiju mora biti privatizovana do 31. maja 2016. godine, tako da u narednih nekoliko meseci mora biti rešen njen status.

– Postoje dve opcije – prva je privatizacija po modelu prodaje imovine uz uslov da kupac nastavi proizvodnju kablova i zaposli postojeće radnike. Za ovu opciju postoji potencijalno interesovanje investitora iz Rusije, ali će tek tender koji predstoji pokazati njihove stvarne namere – rekao je Vučurović i objasnio da će, ukoliko prodaja ne uspe, alternativa verovatno biti unapred pripremljen program restrukturiranja (UPPR).

Govoreći o trenutnoj situaciji Vučurović je istakao da je fabrika orijentisana na izradu složenih kablova za železnice, telekomunikacije, rudnike i elektroprivredu.

– Za njihovu proizvodnju potrebno je više znanja i rada što je naša konkurentska prednost – rekao je Vučurović i napomenuo da je „80% proizvodnje namenjeno izvozu“.

U pitanju su kupci čije poverenje uživamo već decenijama ali i novi kupci koje dobijamo osvajajući nove složene proizvode, precizirao je Vučurović i napomenuo da to „Industriji kablova“ omogućava izvoz od više desetina miliona dolara godišnje.

Govoreći o istoriji „Kablova“ Vučurović je istakao da se za 60 godina od početka redovne proizvodnje „menjalo okruženje i društvene okolnosti u kojima radimo, menjalo se mnogo toga, ali smo se menjali i mi, prilagođavali i opstali tako da smo danas najveći snabdevač domaćeg tržišta i značajni izvoznik kablova na tržište Evrope i Rusije“. On je podsetio da je u izgradnji fabrike učestovalo i 13.000 brigadira Omladinskih radnih brigada iz svih krajeva tadašnje Jugoslavije, a fabrika je do sada proizvela kablova u dužini koja devet puta može obmotati zemljinu kuglu.

– Krajem osamdesetih godina prošlog veka fabrika je zapošljavala 10.000 radnika, proizvodila 110.000 tona robe i izvozila oko 150 mil USD, a onda je došlo do raspada države, sankcija, gubljenja tržišta – rekao je Vučurović.