Sloboda iz Čačka municiju šalje u Ameriku – Proizvodnja u 2016. vredela oko 60 mil USD
| Izvor: Blic

Čačanska Sloboda proizvodiće municiju za Ameriku zahvaljujući usvojenom NATO standardu i ugovoru sa kompanijom General Dynamics, koja sarađuje sa vojskom SAD.

Čačanska namenska fabrika udvostručila je proizvodnju u odnosu na 2015. do nivoa od oko 60 mil USD. Više od 90% proizvedene robe namenjeno je izvozu.

– Da ne potpišemo nijedan novi ugovor, Sloboda bi mogla da radi u punom kapacitetu još dve godine na osnovu starih aranžmana. U 2016. imali smo 6,65 mil EUR investicija. Iz toga će proizaći duplo veća robna proizvodnja – navodi direktor Zoran Stefanović.

Sloboda uskoro otvara novi pogon u obnovljenoj hali uništenoj tokom bombardovanja.