Somborci opet prave akumulatore – Na posao u FAS se vratilo 135 radnika
| Izvor: Dnevnik

Dok stečajni upravnik Milorad Veljović još uvek „češlja“ dokumentaciju u pokušaju da se utvrdi stvarni iznos dugovanja, u „Fabrici akumulatora“ u Somboru (FAS) ponovo je pokrenuta proizvodnja auto-baterija po kojima je ovaj grad donedavno bio poznat u gotovo celom svetu.
Naime, od pre nekoliko dana na posao su se vratilo 135 radnika, koje je sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje angažovao zakupac proizvodnih kapaciteta FAS, a prema rečima Sergeja Dedića, predstavnika zakupca pogona FAS, veterničke „Viskol grupe“, u ovom momentu se u magacinima nalazi 10.000 novoproizvedenih akumulatora.

– Trenutno nam je dnevna produkcija 1.500 akumulatorskih baterija, koje pored prepoznatljivog brenda „black horse“ na sebi imaju i dodatnu etiketu sa oznakom „Viskola“, a na ovim poslovima je u jednoj smeni angažovano 135 radnika – kaže Dedić za „Dnevnik“, prema čijim je rečima nakon obavljenog remonta proizvodnja započeta 4. jula.

– Trenutno proizvodimo skoro 15 tipova baterija, plan je da dođemo u situaciju dnevne produkcije od 5.000 akumulatora, za šta će nam, nadam se uskoro, trebati još stotinak radnika – optimističan je Sergej Dedić, koga je „Viskol“ angažovao da mu se stara o ovoj akviziciji.

Prema njegovim rečima, za sada jedini problem koji se nameće pred zakupca proizvodnih kapaciteta FAS je sam plasman novoproizvedenih akumulatora, pošto nisu retki primeri opstrukcije donedavnih dilera ovog najtraženijeg brenda somborske industrije.
baner1
Da bi uopšte došli u situaciju ponovnog pokretanja proizvodnje zakupci su, prema tvrdnjama stečajnog upravnika Milorada Veljovića, u remont mašine i opreme do sada uložili 50.000 evra, što je bila neophodna investicija kako bi se obavio posao koji je „zaboravljan“ gotovo celu jednu deceniju.

-Pored samog zakupa u visini od 10.000 EUR i toj sumi pripadajućeg PDV, na „Viskolu“ su i svi troškovi vezani za osiguranje, troškove (struja, voda, usluge ovdašnjih JKP…), obezbeđenje i tekuće održavanje, tako da se troškovi stečajnog postupka namiruju bez otuđivanja bilo kakve imovine FAS- kaže Veljović, prema čijim se rečima u ovom momentu imovina firme u kojoj vodi stečajni postupak procenjuje na 5 mil EUR.

– Dobra vest je i da je završen posao oko iznajmljivanja sektora „Trgosirovina“, za koji će zakupac, mešovito austrijsko-srpsko preduzeće „Austrometal“ plaćati mesečno 2.000 EUR i sve troškove – kaže Veljović, koji očekuje da se u ovaj organizacioni deo FAS koji se bavio sakupljanjem, otkupom i preradom sekundarnih sirovina vrati tridesetak radnika.

– S druge strane, dugovanja iznose oko 60 mil EUR, od čega se lavovski deo, odnosno preko 1,5 milijardi dinara, odnosi na poreze – kaže Veljović i dodaje da se, paralelno sa njegovom proverom dokumentacije, administracijom nekadašnjeg ponosa somborske privrede bave i predstavnici Poreske policije koji proveravaju poslovanje vlasnika FAS, šabačkog koncerna „Farmakom MB“.

-Namera mi je da se bez „rasparčavanja“ imovine FAS proda kao pravno lice, ili makar kao jedna celina, kako bi se mogla nastaviti proizvodnja i samim tim radnici za stalno vratili u proizvodne hale. Očekujem da se do septembra obavi celokupna procena, što je preduslov da do kraja godine FAS, ukoliko se sa tim slože poverioci, i dobije novog vlasnika – pojašnjava terminsku „mapu puta“ somborske Fabrike akumulatora njen stečajni upravnik Milorad Veljović.

Borba virtuelnih sindikata

Potpuno u skladu sa nonsensima srpske tranzicione privrede, u pozadini stečaja FAS i aktuelnog zakupa njegovih proizvodnih kapaciteta, odvija se i sukob navodnih sindikata ove fabrike. Naime, u pojedinim medijima su prethodnih dana osvanula suprotstavljena saopštenja Samostalnog i Nezavisnog sidnikata FAS potpisana od strane njihovih, ništa manje navodnih predsednika, dokazujući postojanje neverovatne prakse da u Srbiji sindikat može da postoji i bez članstva, odnosno radnika, pošto je proglašenjem stečaja sve i jedan zaposleni FAS-a završio na evidenciji nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje.