Srbija dobro startovala sa uvođenjem elektronskog potpisa – Čeka nas i elektronski pečat
| Izvor: Tanjug

Srbija je dobro startovala sa uvođenjem elektronskog potpisa u postupku izdavanja elektronskih građevinskih dozvola, ali će od 1. jula morati da ga uvede u sve oblasti građevinarstva, rečeno je u četvrtak, 28. januara 2016. godine, na međunarodnom skupu inženjera u Beogradu.

Inženjerska komora Srbije i Evropski savet inženjerskih komora (ECEC) organizovali su stručni skup o elektronskom potpisu i iskustvima evropskih i zemalja u regionu.

– Dobro smo počeli i sada smo po tome ispred Hrvatske, Slovenije i Bugarske, ali ovo je prvi korak. Makedonci su najdalje otišli i sve elektronski potpisuju. U Austriji su pre dve godine uveli da prijava na tender može da bude samo elektronska i ako se neko prijavi sa papirima da bude automatski diskvalifikovan – rekao je predsednik Skupštine Inženjerske komore Srbije Dragoslav Šumarac.

On je izjavio da je Srbija počela da uvodi elektronski potpis u građevinarstvu, ali da će morati da uvede i elektronski pečat. Od 1. jula 2016. godine na osnovu Direktive EU br. 910/2014 u svim zemljama članicama EU, kao i zemljama kandidatima za članstvo u EU, obavezna je primena elektronskog potpisa i elektronskog pečata, podsetio je Šumarac, koji je i potpredsednik Evropskog saveta inženjerskih komora.

On je objasnio je da to znači da će elektronski potpis morati da se koristi za projektnu dokumentaciju, zahteve za građevinsku dozvolu i javne nabavke. Kako kaže, u Srbiji se elektronski potpis koristi samo za deo poslova u građevinarstvu – predavanje zahteva za građevinsku dozvolu i prijavu izvođenja radova, ali nisu obuhvaćene javne nabavke niti deo koji se odnosi na gradilište i vođenje građevinskog dnevnika, niti urbanisti i prostorni planeri.

– Cilj je se izborimo da potpis koji je izdat u Austriji i važi u svim evropskim zemljama važi i u Srbiji, dok sada potpis koji je izdat u Srbiji važi samo u Crnoj Gori – kazao je Šumarac.

U Srbiji zahteve za dozvole mogu da podnesu lica koja poseduju elektronski sertifikat koji može da se dobije u šest sertifikacionih tela – MUP i Vojska Srbije, Pošta Srbije, Privredna komora Srbije, Halcom i E-smart systems.