Srbija traži sredstva iz Evropskog socijalnog fonda za podsticanje zapošljavanja – Visoka nezaposlenost mladih i dalje veliki problem
| Izvor: Beta

Srbija će od EU tražiti određena sredstva iz Evropskog socijalnog fonda da bi podržala mere aktivnog zapošljavanja, rekao je menadžer Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u Vladi Srbije Ivan Sekulović. On je istakao da je „ideja da se zajedno sa Makedonijom i Crnom Gorom od EU traži pomoć za smanjenje nezaposlenosti“.

Sekulović je naveo da je Vlada Srbije u maju prošle godine usvojila Program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u procesu pristupanja EU koji predviđa veća izdvajanja za zapošljavanje mladih.

Najveći problem Srbije i mladih je, prema rečima predsednika UGS Nezavisnost Zorana Stojiljkovića, „ogromna nezaposlenost i odlazak iz zemlje visokoobrazovanih mladih ljudi koji ne vide perspektivu u Srbiji“.

– Drugi problem je što je samozapošljavanje i privremeno i povremeno zapošljavanje (prekarizam) otišlo toliko daleko da je neodrživo jer mladi dobijaju posao na nekoliko meseci, imaju niske plate i nikakvu socijalnu zaštitu – rekao je Stojiljković.

Dodao je da se trenutno u Srbiji više izdvaja za pasivne mere socijalne zaštite na koju imaju pravo nezaposleni nego za aktivne mere zapošljavanja.

On je naveo i da zavisno od strategije razvoja treba razvijati i sistem obrazovanja.

– Potpuno sam skeptičan prema sadašnjem programu dualnog obrazovanja, u Austriji mladi odlaze da rade ako ne žele da se školuju i za to primaju 80-90% plate radnika, sa izvesnošću da će ostati tu ako ne žele da nastave školovanje. Šta od toga ima u srpskom programu dualnog obrazovanja – zapitao je Stojiljković