Srbija ulaže u isplative segmente agrara – U planu bespovratna sredstva za porodična gazdinstva
| Izvor: Tanjug

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da se u agraru moramo usmeriti ka investicijama u objekte, opremu, mehanizaciju i one delove poljoprivredne proizvodnje koji mogu doneti dodatnu vrednost.

– Mere koju mogu dovesti do ovog su, s jedne strane, finansijske prirode, u obliku bespovratnih sredstava i subvencionisanjem kamata za kredite namenjene investicijama, a s druge strane u bilateralnom pregovaranju i otvaranju novih tržišta i proširivanju postojećih, kako ne bi prerađivački sektor bio orijentisan samo na domaće okvire ili eventualno zemlje CEFTA sporazuma – rekao je Nedimović.

Nedimović je najavio da će narednih dana razgovarati sa poljoprivrednicima i, posle analize budžeta, predstaviti konkretne mere za podsticaj poljoprivredne proizvodnje.

Rekao je da ne smeju da se zanemare veliki investitori u agraru i da će to ministarstvo formirati posebno odeljenje koje će se time baviti. Da li će im radna mesta biti subvencionisana, kako kaže, pitanje je za Ministarstvo privrede, a Ministarstvo poljoprivrede će će uraditi sve da poljoprivrednici dobiju što veći deo iz budžeta.

– Nama je ideja da bespovratnim sredstvima u većim procentu idemo prema porodičnim gazdinstvima, naročito onim gde su mladi poljoprivredni proizvođači i u onim sredinama koje u ovom trenutku imamo manjak poljoprivredne proizvodnje – naveo je Nedimović.

On je rekao da je ideja da se prema malim i srednjim preduzećima koja se bave prerađivačkom industrijom izađe sa kreditnim linijama, sa finansijskim kapacitetima koje će ispregovarati sa međunarodnim finansijskim institucijama.

Najviše para od države trebalo bi da dobiju oni koji imaju najveću šansu da proizvodnjom smanje spoljnotrgovinski deficit.