Šta će privrednici sa parama posle smanjenja poreza na zarade?
| Izvor: N1

Srpski privrednici pozitivno su ocenili moguće smanjenje poreza i doprinosa na zarade u toku sledeće godine. Kažu da bi im to oslobodilo sredstva za nova ulaganja.

Miroslav Savanović, vlasnik firme IN2 iz Beograda, koji se bavi informavionim tehnologijama i ima 40 zaposlenih kaže da bi smanjenje poreza i doprinisa na zarade bilo podsticajna mera za privrednike. Kada bi sadašnji nameti bili umanjeni za 20%, i mesečni troškovi njegove firme smanjili bi se za 10.000 EUR.

– Mi bismo tih deset hiljada evra mogli upotrebiti u neke druge svrhe, bilo da investiramo u zapošljavanje novih ljudi. Recimo to bi značilo za naš prosek oko pet novih ljudi, ili da investiramo u nove projekte, ili u nove edukacije, novu opremu – objašnjava Miroslav Savanović.

Poresko rasterećenje zarada izvelo bi veliki broj radnika iz sive zone, pored toga što bi znatna sredstava oslobodilo za nova ulaganja.

– Dvadeset odsto nije mali iznos. To je posebna stimulacija za privredu i nas privrednike i mi ćemo taj novac znati da iskoristimo u prave svrhe. Biće više radnih mesta, više poreza, više doprinosa i više novca u legalnim tokovima – kaže preduzetnik Stevan Rodić.

Šta je garancija da će privrednici višak sredstava zaista i upotrebiti za dodatna ulaganja? Stručnjaci su saglasni da je smanjenje nameta na rad, najbolja reformska mera. Ipak rezultate ne treba očekivati odmah.

– Dugoročno će se nadoknaditi na taj način što će biti veća ekonomska aktivnost i samim tim će biti veće uplate u budžet. Kratkoročno, to se može kroz razne programe nadomestiti, a i međunarodne organizacije sve te istinske reforme podržavaju – rekao je Nenad Gujaničić.

Međutim, kaže Gujaničić, najavljene mere, ma koliko bile podsticajne, neće dati očekivane rezultate, ako bude nastavljena akutelna politika favorizoivanja nekih učesnika na tržištu.