Šta se dešava sa dugovanjima preminulih bankarskih klijenata – Naslednik namiruje minus
| Izvor: Novosti

Porodica preminulog člana nema obavezu da otplati njegove dugove u bankama ukoliko se ne sprovede ostavinska rasprava. U tim slučajevima banka otpisuje preostale rate za kredit, kreditnu karticu ili dozvoljeni minus, pišu Novosti. Ako je postojao zajam s hipotekom, tada banka može da je aktivira i da naplati dug, ili da ga preuzme neko od članova porodice.

Ukoliko dođe do ostavinske rasprave, onda članovi porodice koji nasleđuju imovinu imaju obavezu i da preuzmu dugove.

Ali banka na svaki način, čak i kada nema uslova za pokretanje ostavinske rasprave, pokušava da naplati svoja potraživanja.

Advokat Dragan Petrović kazao je da članovi porodice ukoliko žele da vrate kredite ili druge obaveze prema bankama, iako nisu naslednici, mogu to da učine, ali i ne moraju.

– U slučaju da je preminuli imao, na primer, stambeni kredit, koji uvek ima hipoteku kao obezbeđenje, da ne bi ostali bez stana, naslednici moraju da nastave s njegovom otplatom. I za ostale kredite i kartice supružnici i deca treba da vrate dugove. Kada se ne otvara ostavinska rasprava, odnosno preminuli nema nikakve imovine i nije poreski obveznik, onda banka takav dug otpisuje – rekao je on.

Ima građana starijih i od 80 godina koji imaju razne zajmove, od gotovinskih do stambenih. Banke su ih uglavnom obezbedile sa životnim osiguranjem i hipotekama. U tom slučaju porodica nema nikakvih obaveza prema banci. Banke te dugove naplaćuju od osiguranja ili prodajom nekretnine koja je stavljena pod zalog.

Banke vrlo često naplatu potraživanja koja se ne izmiruju na vreme daju specijalizovanim agencijama koje klijente često zovu i po nekoliko puta u toku dana da ih pitaju kada će da plate dugove. I u slučajevima kada dođe do smrti zaduženog, pozivaju familiju, iako na to nemaju pravo.

Banka je dužna da obavesti agenciju o tome da je klijent preminuo i da njihov posao posle toga prestaje, odnosno da ne mogu da zovu porodicu. To su obično pozivi na mobilni telefon, mada, ukoliko se niko ne javlja, pozivaju ih na kuću i uznemiravaju rodbinu.