baner1Šta treba da sadrži poreska prijava za obračun poreza po odbitku na prihode?
Izvor: eKapija

Ministarstvo finansija donelo je Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica.

Ovaj pravilnik će početi da se primenjuje od januara 2016. godine, a tog dana prestaju da važe Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave i Pravilnik o sadrđaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna lica.

U Pravilniku su obuvaćeni prihodi na osnovu dividendi i udela u dobiti pravnom licu, prihodi na osnovu naknada autorskog i srodnog prava i prava autorske svojine, prihodi na osnovu kamata, prihodi na osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti, prihodi na osnovu izvođenja estradnog, umetničkog ili sportskog programa, prihodi na osnovu pružanja usluga, prihodi na osnovu kapitalnog dobitka ostvarenog prodajom nepokretnosti ili prodajom udela u kapitalu pravnih lica, te prodajom akcija i investicionih jedinica.

Obuhvaćeni su i prihodi po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije koje nerezidentna lica ostvaruju od lica koja nisu dužna da obračunavaju, obustavljaju i plaćaju porez po odbitku.

Pravilnik se bavi i prihodima po osnovu zakupa i podzakupa pokretnih stvari, kao i naknadom po osnovu otkupa sekundarnih sirovina i otpada.

Za više informacije pogledajte

kliknite za PDF fajl