Šta vam je potrebno za povraćaj solidarnog poreza?
| Izvor: Tanjug

Građani kojima su smanjivani prihodi po osnovu takozvanog „solidarnog poreza“ mogu da podnesu zahtev za povraćaj novca, a Poreska uprava Srbije objavila je danas i proceduru. Novac će biti vraćen i onima kojima je solidarni porez obračunat, jer su, primera radi, u jednom mesecu imali više isplaćenih zarada, pa su na osnovu više isplata prešli iznos za oporezivanje.

Zahtev za povraćaj novca ili obustavu postupka utvrđivanja solidarnog poreza podnosi se nadležnoj filijali Poreske uprave prema mestu prebivališta.

Uz zahtev je potrebno priložiti na uvid obračun primanja za svaki obračunski period: isplatni list ili odgovarajući ugovor za obračun primanja koja se odnose na više obračunskih perioda, odnosno drugi akt isplatioca prihoda kojim se dokazuje isplata prihoda obračunatih za veći broj meseci, a izvršenih u jednom mesecu.

Zahtev mogu da podnesu fizička lica kojima je umanjen neto prihod, shodno odredbama Zakona, a po osnovu primanja koja su isplaćena u jednom obračunskom periodu i odnose se na primanja za više obračunskih perioda.

Poreznici su na portalu http://www.poreskauprava.gov.rs/ obavestili građane na koje se odnosio Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru po osnovu primanja u jednom obračunskom periodu, a odnose se na primanja za više obračunskih perioda, da mogu podneti zahtev nadležnoj filijali Poreske uprave kako bi im razlika za uplatu neto prihoda bila vraćena, odnosno kako bi postupak utvrđivanja „solidarnog poreza“ bio obustavljen, kako zaključak vlade i predviđa.