Stimulativne mere važe i za mala i mikro preduzeća – Usvojene izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana
| Izvor: eKapija

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 29. decembra 2015. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana čiji je cilj otklanjanje sive zone u oblasti zapošljavanja i njeno prevođenje u legalne tokove kroz podsticanje legalnog zapošljavanja.

Predviđeno je da se važenje stimulativnih mera, među kojima je smanjenje poreza i doprinosa na plate u iznosu od 65, 70 i 75%, u zavisnosti od broja zaposlenih, produžava do kraja 2017. godine.

Te mere se, budući da su do sada bile fokusirane na firme koje zapošljavaju do 100 ljudi i više, proširuju na mala i mikro preduzeća, koja imaju do dva zaposlena, i koja zaključno sa 31. decembrom 2017. godine mogu da računaju na 75% plaćanja poreza na osnovu zarade za novozaposleno lice.