Šumadija i Pomoravlje ostvarili suficit u trgovini sa svetom – Za 11 meseci 2016. godine ukupna razmena 3,1 mlrd USD
| Izvor: Tanjug

Spoljnotrgovinska razmena Šumadijskog i Pomoravskog okruga iznosila je za 11 meseci 2016. godine 3,1 mlrd USD, uz ostvaren suficit od 552,5 mil USD, što je 10,3% više od suficita zabeleženog u istom periodu 2015.

– Može se očekivati da, pre svega pod uticajem intenzivnog priliva stranih direktnih investicija namenjenih proizvodnji za izvoz, suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni regiona Šumadije i Pomoravlja za nekoliko godina dostigne milijardu američkih dolara – kaže za Tanjug predsednik Regionalne privredne komore (RPK) za Šumadiju i Pomoravlje Predrag Lučić.

Privreda Šumadije i Pomoravlja je za 11 meseci izvezla robu u vrednosti većoj od 1,8 mlrd USD, a uvezla za približno 1,3 mlrd USD, tako da je pokrivenost uvoza izvozom porasla sa 136,3 na 143,3%, ističu u RPK.

Izvoz Šumadijskog okruga je u posmatranom periodu bio „težak“ gotovo 1,7 mlrd USD, a uvoz oko 1,2 mlrd USD, dok je iz Pomoravskog okruga na strana tržišta plasirano robe za 140,4 mil USD, a uvezeno za 103,2 mil USD.

Sve opštine u Šumadijskom okrugu, osim Lapova, ostvarile su pozitivne rezultate u robnoj razmeni sa svetom. Najveći suficit, od 347,7 mil USD, zabeležila je privreda Kragujevca, a slede opštine Rača, Aranđelovac i Topola.

U Pomoravskom okrugu, najveći suficit je ostvarila opština Svilajnac, 41,5 mil USD, a na drugom mestu je Jagodina sa 15,3 mil USD. Nasuprot tome, najveći deficit u spoljnotrgovinskoj razmeni, od 14,4 mil USD, registrovala je opština Paraćin, kažu u RPK.

Kako dodaju, najveći poslovni partneri privrede Šumadije i Pomoravlja su zemlje Evropske unije (EU), koje u ukupnom izvozu učestvuju sa 89%, a u uvozu sa 84%. Suficit u trgovanju sa EU iznosi 547,5 mil USD, i veći je za 15,5% u odnosu na isti period lani.